Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

 

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

Llwyddiant Pellach yn yr Arholiadau Safon Uwch

PDFArgraffuEbost

Roedd yna achos dathlu yn Ysgol Dyffryn Teifi, yn dilyn blwyddyn arall o ganlyniadau Safon Uwch hynod ganmoladwy.  Mae safonau uchel wedi'u cynnal, gyda chyfradd llwyddo Safon Uwch o 100%, ac atgyfnerthu pleserus iawn yn y graddau uchaf a ddyfarnwyd (91.5% A*-C).

Dywedodd Aeron Rees, Prifathro Dyffryn Teifi:

"I'r myfyrwyr hynny sydd â'u bryd ar symud ymlaen i'r Prifysgolion, mae'n braff nodi y bu bron i bob myfyriwr sicrhau eu dewis cyntaf o ran sefydliad Addysg Uwch.  Hoffwn longyfarch staff a myfyrwyr am weithio mor eiddgar er mwyn gwireddu'r canlyniadau yma - wedi eu cefnogi, yn ôl yr arfer, gan rieni, llywodraethwyr a'r gymuned ysgol ehangach.  Dymuna Ysgol Dyffryn Teifi bob llwyddiant i garfan 2014 tua'r dyfodol."

 

Llwyddiant yn y Bala

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i'r Cyflwyniad Dramatig Hyn am ddod yn ail eleni yn yr Eisteddfod ym Mala.  Cafodd y Parti Llefaru Hyn ail hefyd a'r Dawnsio Creadigol Iau.  Daeth Elain Davies a Mari Phillips yn drydydd ar y Ddeuawd i Flynyddoedd 7, 8 a 9.  Llongyfarchiadau mawr hefyd i Manon Edwards am ddod yn drydydd yng Nghystadleuaeth Cogurdd.  Daeth y criw Dawnsio Gwerin Hyn yn drydydd hefyd.  Llongyfarchiadau mawr i bawb a diolch i bawb fu'n hyfforddi ac yn cefnogi.

Gweler lluniau yn y galeri.

Chwarae i Gymru

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i Gareth Davies, un o'n cyn ddisgyblion sydd wedi ei ddewis i dîm Cymru ar y daith i Dde Affrica.  Pob lwc iddo!

Rali C.Ff.I.

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i holl ddisgyblion yr Ysgol fu'n cystadlu yn Rali'r CFfI yn ystod y mis diwethaf.  Daeth nifer fawr i'r brig mewn amrywiol gystadlaethau.  Daeth clod mawr i Gethin Evans flwyddyn 10 ar ennill cystadleuaeth barnu defaid Charollais dan16.  Ef hefyd ddaeth i'r brig gyda'r marciau uchaf yn y defaid a'r marciau uchaf dan 16.

Pysgota Plu

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i Sioned Davies o flwyddyn 10 am gael ei dewis i garfan Cymru mewn Pysgota Plu.  Mae Sioned sy'n aelod o Glwb Pysgota Teifi, wedi bod yn cystadlu ers yn 8 oed.  Ei gobaith yw cael ei dewis i dîm Menywod Cymru ryw ddydd.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk