Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

 

gwersi adolygu dros y pasg.png - 29.02 Kb

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

Gweithio'n Gymraeg

PDFArgraffuEbost

Gweithgor Gweithio'n Gymraeg - 5

Bu criw o ddisgyblion yr ysgol hyn yn gweithio ar brosiect Gweithio'n Gymraeg gyda Luned George, Swyddog Ieuenctid yr Urdd, yn ddiweddar.  Pwrpas y cynllun oedd i hybu'r defnydd o'r Gymraeg.  Cafwyd canmoliaeth fawr ganddi am gyfraniad y disgyblion a gobeithio y bydd modd i gydweithio gyda hi eto yn rhan o brosiect rhwydwaith 14-19 Ceredigion.  Gweler mwy o luniau yn y galeri.

 

Ymweliad Parafeddyg

PDFArgraffuEbost

Yn ddiweddar bu Mr Dafydd Williams yn siarad â grwp o ddisgyblion o flwyddyn 9 ynglyn â'i waith fel parafeddyg.  Yn y gwersi Cymraeg mae'r disgyblion yn gweithio ar uned 'Pobl a'u Gwaith' y tymor hwn ac fel rhan o'r gwersi penderfynwyd ysgrifennu llythyr at barafeddyg yn ei wahodd i'r ysgol i siarad am ei waith.  Cafwyd sesiwn holi ac ateb diddorol iawn a dysgwyd llawer am y swydd.  Diolch yn fawr i Mr Williams am roi o'i amser.

Dscf8241

Codi Arian

PDFArgraffuEbost

Dscf8249 Dscf8246

Bu Molly a Mari wrthi'n brysur yn ystod egwyl yr wythnos diwethaf yn gwerthu cacennau i godi arian ar gyfer eu taith i Dde Affrica gyda Only Kids Aloud!  Blasus iawn ferched!

Diwrnod y Llyfr

PDFArgraffuEbost

Gweler lluniau yn y galeri

Dyddiadau allweddol i ddisgyblion Blwyddyn 11

PDFArgraffuEbost

Clicier yma am fwy o fanylion

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk