Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

Noson Rieni Blwyddyn 11 Nos Lun, 24ain Tachwedd, 2014

Year 11 Parents' Evening, Monday 24th November 2014

 

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Rhieni ac Athrawon am 6.30 o'r gloch ar y 26ain Tachwedd, 2014, yn y Bloc Technoleg

Parents' and Teachers Annual General Meeting at 6.30 p.m. on the 26th November, 2014, in the Technology Block

 

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

YR ADRAN SAESNEG YN ABERYSTWYTH

PDFArgraffuEbost

 

Bu dydd Gwener Tachwedd 14eg yn ddiwrnod o brofiadau amrywiol i ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Dyffryn Teifi. Teithiwyd i’r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, i weld perfformiad o’r ddrama ‘Innocent as Strawberries’. Defnyddiwyd cymhariaeth o un o gerddi Dylan Thomas ‘The Hunchback in the Park’ fel teitl i’r ddrama a adroddai hanes tri bachgen yn eu harddegau o Dde Cymru. Wedi mwynhau perfformiad o ddrama a godai nifer o gwestiynau, aeth y disgyblion ar daith dywys o’r Llyfrgell. Roedd ystyried swmp y deunyddiau a gedwir yn y Llyfrgell yn dipyn o agoriad llygad. O gofio natur y dogfennau a’r llyfrau, does dim rhyfedd fod nifer yn cael eu cadw dan glo!

 

GEMAU HOCI A PHEL RWYD

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i dimau hoci a phêl rwyd yr ysgol ar eu llwyddiant yr wythnos hon mewn gemau yn erbyn Ysgol Bro Pedr.  Enillodd tîm hoci Blwyddyn 9 o ddwy gôl i un a thîm hyn yr ysgol yn ennill o bump gôl i ddim.  Yn yr un modd bu'r timau pêl rwyd yn fuddugoliaethus, gyda thîm Blwyddyn 8 yn ennill o saith gôl i ddwy a thîm Blwyddyn 10 yn ennill o 25 gôl i ddwy.  Da iawn chi ferched - daliwch ati!

LLWYDDIANNAU EISTEDDFODOL

PDFArgraffuEbost

Yn ddiweddar, profodd dwy o ddisgyblion Ysgol Teifi lwyddiant gyda'u hysgrifennu creadigol yn Eisteddfod Llandyfaelog.  Enillodd Heledd Ainsworth yr ail wobr a daeth Glesni Thomas yn drydydd.  Llongyfarchiadau mawr i'r ddwy ohonynt.  

 

TAITH I EFROG NEWYDD

PDFArgraffuEbost

 

Treuliodd criw o fyfyrwyr a staff Ysgol Dyffryn Teifi ychydig o ddyddiau yn Efrog Newydd yn ddiweddar.  Cafwyd amser dymunol ac addysgiadol yn ymweld â phrif atyniadau'r ddinas ddiddorol a bywiog hon.   Ymysg uchafbwynbtiau'r daith oedd taith i Ellis Island a'r Statue of Liberty, golygfa banoramig o Efrog Newydd o'r Empire State Building ac ymweliad teimladwy a dirdynnol â Ground Zero a'r amgueddfa sydd newydd agor yno.  Wedi amser blinedig yn crwydro o amgylch yn ddinas ac yn mwynhau'r atyniadau pwysig yma, cafodd y myfyrwyr a'r staff amser i ymlacio a mwynhau mewn perfformiad yn Broadway.   Bu'r daith yn llwyddiant mawr, gan gynnig cyfoeth o brofiadau a erys yn y cof am amser maith.   

CANTORION O FRI

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i 35 o ddisgyblion yr ysgol sydd wedi ennill eu lle yng nghôr 'Corissimo'!

Rydym yn ymhyfrydu yn eu llwyddiant ac yn edrych ymlaen at eu clywed yn perfformio yn y Neuadd Fawr yn Aberystwyth ar ddiwedd y tymor.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk