Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

rhian.png - 1014.12 Kb

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

DYMUNIADAU GORAU

PDFArgraffuEbost

 

 

 

 

 

 

 

Pob dymuniad da i'r Prifathro, Mr J. Aeron Rees, wrth iddo adael Ysgol Dyffryn Teifi ar ddiwedd y tymor hwn, er mwyn dechrau ar ei swydd newydd fel Pennaeth Rhaglenni Addysg yn Sir Gaerfyrddin.  Ymunodd â'r ysgol fel Dirprwy yn Ionawr 2001 ac fe'i penodwyd yn Bennaeth ym Medi 2006.  Rydym yn ddiolchgar iawn iddo ef am ei gyfraniad arbennig i Ysgol Dyffryn Teifi yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

 

LLWYDDIANT MEWN SAWL MAES

PDFArgraffuEbost

 

Llongyfarchiadau i Hayley Hoare (Blwyddyn 8) ar chwarae mewn gêm bêl-droed rhanbarth De Cymru dan 14 ar Barc y Ddraig, Casnewydd yn ddiweddar.  Mae Hayley yn aelod o academi Clwb Pêl-droed Abertawe.

 

Llongyfarchiadau i Heledd Jones o Flwyddyn 11 sydd wedi ei dewis i fod yn rhan o gast Les Misérables - cynhyrchiad dathlu Canolfan Mileniwm Cymru a'r Urdd yng Nghaerdydd.  Estynnwn yr un llongyfarchiadau hefyd i Molly Evans, Blwyddyn 8 ar gael ei dewis eleni eto i ganu gyda chôr 'Only Kids Aloud'.  Da iawn chi, ferched!

 

Rydym yn estyn ein llongyfarchiadau calonnog hefyd i un o'n hathrawon, sef Mrs Heiddwen Tomos, ar ei champ yn ennill Gwoblr Stori Fer Taliesin a BBC Radio Cymru.  Cyhoeddir y stori yn rhifyn y Gwanwyn o'r cylchgrawn Taliesin.

EISTEDDFOD SIR YR URDD

PDFArgraffuEbost

 

 

Llongyfarchiadau calonnog i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Teifi a gafodd ddiwrnod llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion ym Mhontrhydfendigaid, nos Wener, Mawrth 20fed. Pob dymuniad da i’r unigolion, y corau, y deuawdau a’r partion a fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerffili ym mis Mai.

LLWYDDIANT Y TIM PEL-DROED

PDFArgraffuEbost

 

 

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed merched dan 13 Ysgol Dyffryn Teifi ar gyrraedd rownd derfynol Cwpan Ysgolion Cymru. Teithiwyd i fyny gyda llu o gefnogwyr brwd i’r Bala ar gyfer y gêm gyn-derfynol yn erbyn Ysgol Y Berwyn, ar ddydd Mawrth y 17eg o Fawrth. Dechreuodd Dyffryn Teifi y gêm yn hyderus gan gadw llawer o feddiant ac agorwyd y sgorio gan Bethany Davies , Dyffryn Teifi o fewn y deg munud cyntaf. Codwyd gêm Y Berwyn gyda hyn, a sgoriwyd dwy gôl o fewn munudau i’w gilydd er mwyn ei gwneud hi’n 2-1 i’r Berwyn. Brwydrodd Dyffryn Teifi yn ôl, a sgoriwyd y gôl nesaf gan Hayley Hoare, y capten, i’w gwneud hi’n 2-2 cyn hanner amser. Dechreuwyd yr ail hanner gyda’r ddau dîm yn barod am frwydr. Sgoriodd Y Berwyn o fewn y deg munud cyntaf, i ddechrau cyfnod o bwysau mawr gan y ddwy ochr. Gyda phum munud i fynd cafodd Hayley Hoare ei hail gôl, gan wneud y sgôr yn gyfartal 3-3. Bu’n rhaid chwarae amser ychwanegol ac ar ôl cyfnod di-sgôr, gyda dwy funud i fynd, sgoriwyd y gôl fuddugol gan Hayley Hoare i wneud Dyffryn Teifi yn fuddugwyr o 4 gôl i 3. Edrychwn ymlaen at y gêm derfynol a chwaraeir ar benwythnos y 9-10fed o Fai, ar barc Chawarae TNS, Croesoswallt.

Peldroed Merched Dan 13

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i Dîm Pêldroed Merched Dan 13 sydd wedi ennill 3-1 heddiw yn Ysgol Syr Hugh Owen.  Bethany Davies, Grace Morris a Sara-Louise Davies yn sgorio.  Maent trwy nawr i rownd cyn-derfynol Cwpan Ysgolion Cymru.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk