Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1


Noson Rieni Blwyddyn 7 - Nos Lun, 20fed Hydref, 2014

Year 7 Parents' Evening - Monday, 20th October, 2014

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

CANTORION O FRI

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i 35 o ddisgyblion yr ysgol sydd wedi ennill eu lle yng nghôr 'Corissimo'!

Rydym yn ymhyfrydu yn eu llwyddiant ac yn edrych ymlaen at eu clywed yn perfformio yn y Neuadd Fawr yn Aberystwyth ar ddiwedd y tymor.

 

 

EFROG NEWYDD

PDFArgraffuEbost

Pob dymuniad da i'r myfyrwyr a'r staff sydd yn gadael heno (nos Fercher) am Efrog Newydd ac yn treulio ychydig ddyddiau yn y ddinas.  Edrychwn ymlaen at gael yr hanes wedi gwyliau hanner tymor.

YR ADRAN HANES

PDFArgraffuEbost

 

Mae'r Adran Hanes wedi ennill grant o £1,000 yn dilyn cais i Lywodraeth Cymru.  Bwriad y grant yw cynorthwyo disgyblion i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o achosion, digwyddiadau a chanlyniadau'r Rhyfel Byd Cyntaf a'i effaith ar fywyd yng Nghymru. 

Bydd y disgyblion yn cael cyfle i ymchwilio i hanes cyn-ddisgyblion Ysgol Ramadeg Llandysul a laddwyd yn y rhyfel ac sydd wedi eu coffau ar y gofeb sydd yn llyfrgell yr ysgol. Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am hanes y gwrthwynebwyr cydwybodol ac yn llunio arddangosfa i adrodd yr hanes am eu safiad dewr.  Yn ogystal â hyn, mae aelodau o glwb modelau'r adran yn prysur greu diorama o ran o linell flaen Brwydr y Somme.  Gobeithio bydd y cyfan wedi ei gwblhau erbyn Medi 2016 pan fyddwn yn cynnal arddangosfa yn yr ysgol newydd.

 

GWAITH MAES CEI NEWYDD

PDFArgraffuEbost

 

 

Yn ddiweddar bu disgyblion TGAU Daearyddiaeth ar ymweliad â Chei Newydd yn casglu data ac yn ymchwilio i effaith twrisitiaeth ar yr ardal.  Dosbarthwyd holiaduron ymysg busnesau lleol ac ymwelwyr, gwnaethpwyd arsylwadau amgylcheddol a bu'r disgyblion yn brysur yn cyfrif cerddwyr ac yn mapio'r defnydd o'r tir.  Casglwyd toreth o wybodaeth a ddefnyddir yn yr ystafell ddosbarth wrth i'r disgyblion baratoi aseiniadau ar gyfer eu harholiad TGAU.  Cydweithiodd pawb yn dda ac yn effeithiol ac yn goron ar y cyfan, cafwyd diwrnod heulog a chynnes iawn - tywydd delfrydol i fod ar waith maes yn y Cei!

 

LLONGYFARCHIADAU

PDFArgraffuEbost

 

 

Llongyfarchiadau calonnog i dimau pêl-droed merched dan 13 a than 15 Ysgol Dyffryn Teifi yn y twrnamaint a gynhaliwyd ddydd Iau diwethaf i ysgolion Ceredigion.    Dangosodd y ddau dîm sgiliau ardderchog ac roeddent yn wrthwynebwyr peryglus.  Chwaraeodd y tîm dan 15 yn arbennig o dda a daethant yn agos iawn at ennill y bencampwriaeth.  Wedi iddynt sgorio cyfanswm o ugain gôl a gadael un gôl yn unig i gael ei sgorio yn eu herbyn, dychwelodd y tîm dan 13 adref yn fuddugoliaethus, gan ennill iddynt eu hunain deitl 'Pencampwyr Ysgolion Ceredigion.'

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk