Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1


Noson Rieni Blwyddyn 7 - Nos Lun, 20fed Hydref, 2014

Year 7 Parents' Evening - Monday, 20th October, 2014

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

GWYL GOLWG

PDFArgraffuEbost

Profiad diddorol a gwerthfawr i fyfyrwyr Cymraeg Blwyddyn 13 a rhai o Flwyddyn 12 oedd mynychu Gwyl Golwg ym mis Medi lle cawsant gyfle i glywed yr awdures Caryl Lewis yn trafod ei nofel 'Martha, Jac a Sianco'.  Mae'n siwr y bydd y profiad o fudd mawr iddynt wrth iddynt drafod y nofel ymhellach yn eu gwersi Cymraeg, fel rhan o'u cwrs Safon Uwch.

 

MEGA DRIVE

PDFArgraffuEbost

Gyda nifer o Flwyddyn 12 eisoes wedi dathlu eu pen-blwydd yn ddwy ar bymtheg ac wedi dechrau dysgu gyrru a gweddill y flwyddyn yn edrych ymlaen at y profiad, buddiol oedd mynychu cwrs Mega Drive yr wythnos hon.  Yn ogystal â chael y cyfle o ddysgu sut i yrru car, cafwyd cyflwyniadau  hefyd gan aelodau o'r frigad dân ac asiantaethau diogelwch ar y ffordd.   Roedd y myfyrwyr i gyd yn unfryd i'r profiad fod yn un gwerthfawr iawn.

 

TWRNAMAINT PEL-DROED YSGOLION DE CEREDIGION

PDFArgraffuEbost

 

Cynhaliwyd y twrnamaint hwn yn Nhir Dref, Llandysul yn ddiweddar a bu timau o'r ysgol yn cystadlu.  Bydd y ddau dîm yn cynrychioli'r ysgol yn rownd derfynol Cwpan Ysgolion Ceredigion.  Llongyfarchiadau mawr i'r timau a phob dymuniad da iddynt yn y rownd derfynol. 

Cliciwch yma i ddarllen mwy


 

TWRNAMAINT RYGBI YSGOLION CEREDIGION

PDFArgraffuEbost

 

Cynhaliwyd y twrnamaint hwn ar gaeau chwarae Ysgol Aberaeron yn ddiweddar a bu timau o'r ysgol yn cystadlu.

Chwaraeodd tîm bechgyn o dan 14 ddwy gêm yn y grwp.  Enillwyd dwy gêm yn erbyn ysgolion Penweddig ac Aberaeron.   Y sgôr terfynol yn erbyn Ysgol Penweddig oedd 14 pwynt i 0.  Sgoriwyd y ceisiau gan Gwilym Davies a Steffan Owen Evans a throswyd y ddau gais gan Trystan Jones.  

Enillwyd y gêm yn erbyn Ysgol Aberaeron o 24 pwynt i 12.  Sgoriwyd dau gais gan Dafydd Griffiths a sgoriwyd y gweddill gan Steffan Owen Evans ac Iestyn Davies.  Cafodd Trystan Jones a Brandon Bradford drosgais yr un. 

Nesaf, yn y rown gyn-derfynol yn erbyn Penglais, enillwyd y gêm o 31 pwynt i 0.  Sgoriwyd dau gais gan Dafydd Griffiths a chroeswyd y llinell gais hefyd gan Peter Thompson, Trystan Edwards ac Iestyn Davies.  Troswyd dair gwaith gan Trystan Jones.

Yn y rownd derfynol, chwaraewyd gêm agos rhyngom ni ac Ysgol Bro Pedr, gyda'r canlyniad yn ffafrio Bro Pedr o 14 pwynt i 7.  Sgoriwyd cais gan Peter Thompson throswyd gan Trystan  Jones.

 

 

Chwaraeodd y tîm bechgyn o dan 16 dair gêm.  Dechreuwyd gyda gêm agos yn erbyn Ysgol Bro Pedr a ddaeth i ben gyda buddugoliaeth i Ysgol Dyffryn Teifi o 10 pwynt i 7.  Sgoriodd Sion Griffiths y ddau gais.

Nesaf, fe wynebodd y tîm Ysgol Gyfun Aberaeron ac enillodd Dyffryn Teifi o 19 pwynt i 12.  Sgoriwyd ceisiau gan Llion Davies, Josh Hastie a Tomos Griffiths.  Troswyd dau allan o'r tri chais gan Jordan Evans.

Yn olaf, chwaraewyd yn erbyn Ysgol Penglais ac unwaith eto bu Dyffryn Teifi yn fuddugol.  Y sgor terfynol oedd 14 pwynt i 10.  Sgoriwyd pob un o'r pwyntiau gan Jordan Evans.

 

Bydd y ddau dîm yn cynrychioli Ceredigion yng Nghwpan Ysgolion Cymru 2014/2015.  Pob lwc iddynt!

 

 


 

PERERINDOD LENYDDOL

PDFArgraffuEbost

 

 

Bu criw o ddisgyblion blwyddyn 12 sydd yn astudio'r Gymraeg yn Ysgol Dyffryn Teifi ar bererindod lenyddol i Ogledd Cymru o 7-9 Medi 2014.  Cafwyd amser difyr a diddorol iawn yn ymweld â'r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, cartref Kate Roberts yn Rhosgadfan, cartref honedig Llywelyn Fawr a Siwan yn Abergwyngregyn, castell y Bere, set Rownd a Rownd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.  Llety'r disgyblion am y ddeuddydd oedd hen gartref T. H Parry-Williams yn Rhyd-ddu.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk