Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

LLONGYFARCHIADAU

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i Lowri Briddon a Hedydd Elias ar ennill Ysgoloriaethau'r Coleg Cenedlaethol yn ddiweddar.  Llongyfarchiadau i'r ddwy hefyd ar ennill Gwobrau Teilyngdod Prifysgol Aberystwyth.  Pob dymuniad da i'r ddwy wrth iddynt barhau gyda'u hastudiaethau yn y Brifysgol y flwyddyn nesaf.

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk