Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

ADRODDIAD ESTYN YSGOL DYFFRYN TEIFI

PDFArgraffuEbost

Cynhaliwyd arolwg Estyn yn Ysgol Dyffryn Teifi ar ddiwedd Ebrill/dechrau Mai. Erbyn hyn cyhoeddwyd yr adroddiad ac mae staff, disgyblion a llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Teifi yn dathlu wedi iddynt dderbyn adroddiad hynod ganmoladwy.   Canmolodd yr arolygwyr yr ysgol am ei hethos cynnes a gofalgar lle nodwyd ymddygiad da iawn disgyblion fel cryfder amlwg.  Denwyd sylw Estyn gan 'amgylchedd dysgu hynod anogol a chefnogol sy'n rhoi lles a chynnydd y plentyn yn ganolog i'r holl broses addysgol'.

Nodwyd y 'berthynas waith effeithiol rhwng yr athrawon a'r disgyblion' fel nodwedd arbennig yn yr ysgol.  Canmolwyd yr athrawon am eu cynllunio manwl ac am yr addysgu yn y gwersi, gan nodi fod disgyblion yn cael eu herio'n briodol mewn ethos o ddisgwyliadau uchel.  Rhoddwyd cryn ganmoliaeth hefyd i'r 'ystod eang o adnoddau a gweithgareddau' a ddefnyddir gan athrawon er mwyn 'ysbrydoli ac annog disgyblion i gynnal eu diddordeb a chymhelliant'.  O ganlyniad i safon y gwersi a'r asesu mae disgyblion yn gwneud cynnydd da gan ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth mewn cyd-destunau newydd.  Yn ôl arolygwyr Estyn, nid yn unig cynigir cwricwlwm amrywiol a chyfoeth o brofiadau i ddisgyblion o fewn gwersi, ond rhoddwyd cydnabyddiaeth hefyd i'r 'llu o gyfleoedd a phrofiadau allgyrsiol mewn nifer o feysydd'.

I ddarllen mwy o'r  prif uchafbwyntiau cliciwch yma neu os hoffech ddarllen yr adroddiad llawn cliciwch isod.......

Adroddiad llawn Estyn

 

 

 

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk