Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Dafydd ar y Brig! gan Heiddwen Tomos

PDFArgraffuEbost

Enw - Dafydd James

Blwyddyn - 12

Pynciau - Bioleg, Mathemateg a Daearyddiaeth

Llwyddiant - Enillais Dlws yr Ifanc am ysgrifennu stori fer yn Eisteddfod Crymych

Beth oedd thema dy stori - Fe ysgrifennais stori ar y teitl 'Rhuban,' stori am hen ffarmwr yw hwn.  Fy mhrif ysbrydoliaeth oedd Dad-cu Penrhyn.  Mae Dad-cu byth a beunydd yn siarad am yr hen ddyddiau a ffermio ac rwyf fi wrth fy modd yn gwrando arno.  Rwyf yn mwynhau ffermio hefyd, defaid a da bîff fwy na dim, ac rwy'n aelod brwd o Glwb Ffermwyr Ifanc Bryngwyn.

Wyt ti'n cystadlu ac ysgrifennu llawer? - Nac ydw.  Rhan o'm ffolio TGAU i oedd y stori hon ac fe wnaeth Mrs Elin Williams, fy athrawes Gymraeg fy annog i gystadlu, felly fe wnes i, a thrwy lwc fe ddes i i'r brig!

A hoffet ti ddilyn gyrfa wrth ysgrifennu'n greadigol? - Wel â bod yn onest, rwy'n fachan y wlad ac wrth fy modd mas ar y fferm, felly swydd awyr agored fyddai'r swydd orau i mi.  Rwy'n mwynhau bach o bopeth - perfformio, canu, rygbi a threulio amser gyda ffrindiau ac roedd yn fraint cael cipio'r Tlws yng Nghrymych eleni.

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk