Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Llwyddiant yn Llanarth i Gwenllian! gan Heiddwen Tomos

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i Gwenllian Llwyd ein Prif ddisgybl ar gipio Tlws Ieuenctid Eisteddfod Llanarth dros y penwythnos.  Mae Gwenllian wrth ei bodd yn ysgrifennu'n greadigol, ac fe enillodd y Tlws am gerdd a stori fer.

Mae ar hyn o bryd yn astudio Cerdd, Celf, Cymraeg a Drama, ac fel person creadigol mae wrth ei bodd yn perfformio a chreu.  Prif ysbrydoliaeth Gwenllian ar hyn o bryd yw Caryl Lewis a Gerallt Lloyd Owen.  Mae Gwenllian yn gobeithio mynd i'r Brifysgol i astudio Celf neu Drama.  Pob lwc a dal ati!

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk