Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Panto Cawr y Gilfach gan Heiddwen Tomos

PDFArgraffuEbost

Ar ddydd Iau y 12fed o Ragfyr roedd y Lyric, Caerfyrddin dan 'i sang, gyda'r gynulleidfa ifanc yn bloeddio'u "Bw-hiss" blynyddol.  Mae traddodiad yr Adran Ddrama o fynychu Panto Cwmni Mega gyda bl. 7 yn parhau, ac ni siomwyd y gynulleidfa gynhyrfus eleni chwaith.  Roedd y cyffro o dda yn gorchfygu'r drwg yn ei hanterth a braf oedd gweld Deiniol Wyn Rees cyn ddisgybl o'r ysgol yn serennu eleni eto.  Ar ôl y canu a'r dawnsio a'r miri lledrithiol roedd blwyddyn 7 yn fwrlwm i gyd.  Panto cofiadwy eleni eto!

poster panto.png - 2.02 Mb

Gweler lluniau yn y galeri.

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk