Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

LLONGYFARCHIADAU

PDFArgraffuEbost

 

 

Llongyfarchiadau calonnog i dimau pêl-droed merched dan 13 a than 15 Ysgol Dyffryn Teifi yn y twrnamaint a gynhaliwyd ddydd Iau diwethaf i ysgolion Ceredigion.    Dangosodd y ddau dîm sgiliau ardderchog ac roeddent yn wrthwynebwyr peryglus.  Chwaraeodd y tîm dan 15 yn arbennig o dda a daethant yn agos iawn at ennill y bencampwriaeth.  Wedi iddynt sgorio cyfanswm o ugain gôl a gadael un gôl yn unig i gael ei sgorio yn eu herbyn, dychwelodd y tîm dan 13 adref yn fuddugoliaethus, gan ennill iddynt eu hunain deitl 'Pencampwyr Ysgolion Ceredigion.'

 

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk