Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

CYNRYCHIOLI CYMRU

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i Dafydd Wyn Jones (Blwyddyn 10) a Joseph Dowling (Blwyddyn 12) ar gael eu dewis i gynrychioli Cymru yn y tîm bowlio mat byr dan do dan 21.  Bu'r ddau'n cystadlu yn Derby yn ddiweddar gan chwarae yn erbyn tîm Lloegr.  Mae'r ddau yn aelodau o dîm bowlio Rhydlewis.  Dymunwn yn dda iddynt wrth iddynt chwarae dros eu gwlad.  Bydd eu gêm ryngwladol nesaf yn erbyn Lloegr yng Nghaerfyrddin ym mis Medi.  Ymhyfrydwn yn eu camp yn cael y fraint o chwarae dros Gymru.

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk