Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

LLWYDDIANNAU EISTEDDFOD YR URDD

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau calonnog i'r holl ddisgyblion a fu'n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili.  Cafwyd cystadlu brwd a braf oedd clywed enw Ysgol Dyffryn Teifi yn rheolaidd oddi ar y prif lwyfan.  Cafwyd llwyddiant mewn sawl maes - ym myd y ddawns, cerddoriaeth, coginio a llefaru.  Enillodd y parti dawnsio creadigol wobr gyntaf ar ddydd Mercher gyda dehongliad o Dribanau Morgannwg.  Ar ddydd Iau, daeth Megan Teleri Davies (Blwyddyn 9) yn drydydd ar yr unawd piano i ddisgyblion Blynyddoedd 7-9.  Bu Megan hefyd yn cyfeilio i nifer o'r corau a'r partion canu.  Unigolyn arall a gafodd lwyddiant ddydd Iau oedd Manon Edwards (Blwyddyn 10) a enillodd ail wobr am ei sgiliau coginio yn y gystadleuaeth 'Cogurdd'.  Enillodd y côr iau y drydedd wobr am berfformiad o 'Morgannwg' a daeth y parti merched iau i'r brig gyda'u perfformiad o 'Does dim a all ein dal ni yn ôl'.  Yn yr un modd, enillodd Parti Llefaru Blynyddoedd 10-13 y wobr gyntaf am eu dehongliad o gerdd Mererid Hopwood 'Dim Cyffwrdd' - cerdd a adroddai hanes ymweliad ag oriel gelf.  Cân Nadolig -'Un Seren'- oedd darn gosod parti bechgyn Blynyddoedd 10-13 a daeth bois Dyffryn Teifi yn ail mewn cystadleuaeth gref a chlos.  Estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog i bawb a fu'n cystadlu, yn ogystal â'u hyfforddwyr am wneud mor dda ac am gyfrannu nifer o fedalau at sgor buddugol Ceredigion.

 

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk