Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Taith Llundain

PDFArgraffuEbost

Diolch o galon i bawb a oedd yn rhan o'r daith ddiwedd tymor yr Haf.  Mae'r disgyblion wedi mwynhau'n fawr iawn yn yr holl weithgareddau amrywiol.  Roedd sioe 'Charlie and the Chocolate Factory' o safon arbennig ac wedi helpu pawb i anghofio am y diffyg swper cyn cyrraedd.  Braf oedd gweld bwydlen McDonalds am 11y.h.!  Unwaith eto bu pawb yn ymfalchïo ym myd 'Thorpe Parc' gyda'r tywydd yn annog defnydd o reidiau a gweithgareddau dwr.  Traffig Llunain wedi bod yn hunllef ond pawb wedi dangos parodrwydd i newid cynlluniau munud olaf yn ôl yr angen; diolch eto am eich cydweithrediad ac amynedd.  Blwyddyn nesaf amdani!

Edrychwch yn y galeri am fwy o luniau.

Llundain gorff '15-23

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk