Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Criw Craff

PDFArgraffuEbost

Fe wnaeth y "Criw Craff" ymweld â disgyblion Blwyddyn 7, dydd Gwener, Medi 25ain.  Roedd y bore yn un prysur iawn gyda'r disgyblion yn dysgu llawer am Ddiogelwch y Ffyrdd, Diogelwch Trydan, Hylendid Bwyd, Hafan Cymru ac am waith pwysig Gwylwyr y Glannau, Y Frigâd Dân a'r Heddlu.  Diolch yn fawr i PC Jackie Stevenson am gydlynu'r bore.

Criw craff 15-75 Wele mwy o luniau yn y galeri dan 'Adrannau - ABCh'

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk