Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

ABCh

PDFArgraffuEbost

Criw Craff Bl 7

Croesawyd 6 asiantaeth i'r ysgol ar fore dydd Gwener y 21ain o Fedi er mwyn cynnal 'Criw Craff'.

Bu'r heddlu, y frigad dân, Hafan Cymru, diogelwch y ffordd, y bwrdd trydan a chynrychiolydd o asiantaeth Ymwybyddiaeth Effeithiau Alcohol. Bu'r bore'n fuddiol iawn gyda'r holl disgyblion yn cymryd rhan yn frwdfrydig ac yn bwysicach, wedi dysgu llawer.

 

Diolchodd Daniel Hall Jones (disgybl bl 7) i'r holl asiantaethau am y bore diddorol ac addysgiadol.

Hoffai'r ysgol ddiolch i PC Jackie Stevenson am drefnu'r digwyddiad pwysig hwn eto eleni.

 

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk