Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Ymweliad Blwyddyn 7 a Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

PDFArgraffuEbost

Treuliodd holl ddisgyblion Blwyddyn 7, 17 swog o flwyddyn 12 a chriw o athrawon, 4 diwrnod yn y Gwersyll. Yng nghanol y gwynt a’r glaw cafwyd llawer o sbort a sbri! Bu’r disgyblion a’r staff fel ei gilydd yn manteisio ar holl weithgareddau’r gwersyll o wibgartio, sgïo, merlota, nofio, i’r cwrs rhaffau, trampolinio a’r cwrs rhaffau uchel. Rhaid cyfaddef mai’r uchafbwynt i nifer o’r disgyblion oedd cael y cyfle i gymryd rhan ar y cwrs antur. Mae’n ddigon i ddweud bod angen dillad glân ar bawb ar ôl cwblhau’r cwrs.

Gyda’r hwyr, buont yn dawnsio – o’r twmpath traddodiadol i ddisgo modern! Chwaraewyd Bingo a chynhaliwyd y noson ‘Dwli Dwl’ traddodiadol. Roedd hi’n braf gweld yr holl ddisgyblion wedi gwisgo mewn gwisg ffansi. Ar ôl 4 diwrnod prysur, dychwelwyd i’r ysgol gyda phawb wedi blino ond wedi mwynhau’n fawr.

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk