Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Eisteddfod Ysgol Dyffryn Teifi, 2012-2013

PDFArgraffuEbost

Cynhaliwyd Eisteddfod flynyddol yr ysgol ar Dachwedd yr 21ain, ac er y gwynt a'r glaw mawr, roedd yr awyrgylch yn gynnes a brwdfrydig yn y Ganolfan Hamdden.

Capteiniaid y Tai eleni oedd:-  Emlyn - Fleur Snow; Teifi - Cerys Jones; Tysul - Gwenllian Llwyd

Dyma'r beirniaid am eleni:

Dawnsio Cyfoes - Ms Victoria Atkinson

Llefaru ac eitemau ysgafn - Miss Elen Morgan, cyn-ddisgybl ac actores ar 'Rownd a Rownd'

Cerddoriaeth - Mr Dafydd Rhys Evans, cyn-ddisgybl ac Hyfforddwr Cerddoriaeth yn Llundain

Dawnsio Gwerin - Mrs Elen Davies, cyn-ddisgybl a Dirprwy Ysgol Bro Siôn Cwilt

Y Gadair a'r Tlws Saesneg - Mr Iwan Rhys, awdur a bardd

Cafwyd amrywiaeth eang iawn o gystadlaethau, yn amrywio o gorau amrywiol, i ddweud jôc, i ddawnsio gwerin a grwpiau llefaru a chanu, ynghyd â chyfansoddi limrigau Cymraeg a Saesneg a cherddi ar gyfer y Gadair a'r Tlws Saesneg.

Enillydd y Gadair eleni oedd Meilir Ioan, myfyriwr Blwyddyn 13 o ardal Pentre'r Bryn, ac enillydd y Tlws Saesneg oedd Matthew Whitton, myfyriwr Blwyddyn 13 o ardal Saron.  Roedd y beirniad, Mr Iwan Rhys yn llawn canmoliaeth o safon uchel y gwaith llenyddol.

Yn dilyn brwydro ffrynig yn ystod y dydd, ar ddiwedd y cystadlu, Ty Emlyn oedd yn fuddugol gyda 519 o farciau, Tysul yn ail gyda 451 o farciau a thy Teifi'n drydydd gyda 437 o farciau.

Diolch i Miss Awen Davies am y trefniadau, ac i fyfyrwyr y Chweched am hyfforddi'r disgyblion.  Roedd hon yn eisteddfod i'w chofio eto eleni.

Cliciwch yma am fwy o ganlyniadau llwyfan

Cliciwch yma am ganlyniadau gwaith cartref

Cliciwch yma am restr o enillwyr y tlysau

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk