Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Mathemateg

Sialens Fathemategol y D.U.

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau calonnog iawn i Alun Rennolf, Prif Ddisgybl yr Ysgol ar ennill tysytysgrif aur yn Sialens Mathemategol y D.U.  Alun yw'r cyntaf yn yr  ysgol i ennill tystysgrif aur!  Llongyfarchiadau mawr hefyd i Osian Davies a Rhian Davies ar ennill tystysgrifau arian yn yr un gystadleuaeth.  Tipyn o gamp yn wir!

 

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk