Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Saesneg

Taith Llundain

PDFArgraffuEbost

Diolch o galon i bawb a oedd yn rhan o'r daith ddiwedd tymor yr Haf.  Mae'r disgyblion wedi mwynhau'n fawr iawn yn yr holl weithgareddau amrywiol.  Roedd sioe 'Charlie and the Chocolate Factory' o safon arbennig ac wedi helpu pawb i anghofio am y diffyg swper cyn cyrraedd.  Braf oedd gweld bwydlen McDonalds am 11y.h.!  Unwaith eto bu pawb yn ymfalchïo ym myd 'Thorpe Parc' gyda'r tywydd yn annog defnydd o reidiau a gweithgareddau dwr.  Traffig Llunain wedi bod yn hunllef ond pawb wedi dangos parodrwydd i newid cynlluniau munud olaf yn ôl yr angen; diolch eto am eich cydweithrediad ac amynedd.  Blwyddyn nesaf amdani!

Edrychwch yn y galeri am fwy o luniau.

Llundain gorff '15-23

 

YR ADRAN SAESNEG YN ABERYSTWYTH

PDFArgraffuEbost

 

Bu dydd Gwener Tachwedd 14eg yn ddiwrnod o brofiadau amrywiol i ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Dyffryn Teifi. Teithiwyd i’r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, i weld perfformiad o’r ddrama ‘Innocent as Strawberries’. Defnyddiwyd cymhariaeth o un o gerddi Dylan Thomas ‘The Hunchback in the Park’ fel teitl i’r ddrama a adroddai hanes tri bachgen yn eu harddegau o Dde Cymru. Wedi mwynhau perfformiad o ddrama a godai nifer o gwestiynau, aeth y disgyblion ar daith dywys o’r Llyfrgell. Roedd ystyried swmp y deunyddiau a gedwir yn y Llyfrgell yn dipyn o agoriad llygad. O gofio natur y dogfennau a’r llyfrau, does dim rhyfedd fod nifer yn cael eu cadw dan glo!

Cerddi Buddugol yr Adran Saesneg

PDFArgraffuEbost

Dyma'r cerddi buddugol cystadleuaeth ysgrifennu yr Adran Saesneg yr hanner tymor yma.  Ysbrydoliaeth y disgyblion oedd cerdd enwog John Keats 'Ode To Autumn'.

Diolch i bawb a wnaeth gystadlu ac i fyfyrwyr Saesneg Blwyddyn 13 am feirniadu y cerddi.

 

Trip Saesneg i weld 'The Hobbit'

PDFArgraffuEbost

Aeth disgyblion o flynyddoedd 7, 8, 9 a 10, tua 200 ohonynt, i weld y ffilm yn Theatr y Mwldan, Aberteifi.  Ymateb Mrs Joy Jones o'r Adran Saesneg oedd, 'Roedd yn bleser mynd a'r disgyblion ar daith'.  Roedd pawb wedi mwynhau'r ffilm, sy'n cael ei hastudio ar ffurf y nofel ym mlwyddyn 9.

Taith Blwyddyn 9 i Theatr Mwldan

PDFArgraffuEbost

Trefnwyd taith gan yr Adran Saesneg yn ddiweddar i weld ffilm ‘Private Peaceful’ addasiad o lyfr Michael Morpurgo.  Roedd dros gant o ddisgyblion yn bresennol ar y daith, sef disgyblion sy’n astudio y llyfr fel rhan o waith Cyfnod Allweddol 3.  Roedd hi’n ffilm addas iawn ar gyfer Diwrnod y Cofio, gan ei bod yn seiliedig ar ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk