Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Cymraeg

GWYL GOLWG

PDFArgraffuEbost

Profiad diddorol a gwerthfawr i fyfyrwyr Cymraeg Blwyddyn 13 a rhai o Flwyddyn 12 oedd mynychu Gwyl Golwg ym mis Medi lle cawsant gyfle i glywed yr awdures Caryl Lewis yn trafod ei nofel 'Martha, Jac a Sianco'.  Mae'n siwr y bydd y profiad o fudd mawr iddynt wrth iddynt drafod y nofel ymhellach yn eu gwersi Cymraeg, fel rhan o'u cwrs Safon Uwch.

 

PERERINDOD LENYDDOL

PDFArgraffuEbost

 

 

Bu criw o ddisgyblion blwyddyn 12 sydd yn astudio'r Gymraeg yn Ysgol Dyffryn Teifi ar bererindod lenyddol i Ogledd Cymru o 7-9 Medi 2014.  Cafwyd amser difyr a diddorol iawn yn ymweld â'r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, cartref Kate Roberts yn Rhosgadfan, cartref honedig Llywelyn Fawr a Siwan yn Abergwyngregyn, castell y Bere, set Rownd a Rownd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.  Llety'r disgyblion am y ddeuddydd oedd hen gartref T. H Parry-Williams yn Rhyd-ddu.

SGWAD SGWENNU

PDFArgraffuEbost

 

Bu ugain o ddisgyblion Blwyddyn 8 yn ffodus iawn i gael treulio amser yng nghwmni'r Prifardd Ceri Wyn Jones, sydd hefyd yn gyn Bennaeth yr Adran Saesneg yn Ysgol Dyffryn Teifi.  Braf oedd croesawu Ceri Wyn Jones yn ôl i ystafelloedd dosbarth yr ysgol.  O dan arweiniad y Prifardd, bu'r disgyblion yn rhannu syniadau ar y testun 'Rhyfel'.  Cafodd y disgyblion fudd o'r cyfnod a mawr obeithiwn y bydd y profiad wedi eu hysgogi i barhau i farddoni ac i gystadlu mewn Eisteddfodau, gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd.  Tybed a oes egin fardd cadeiriol yn eu plith?  Diolch i'r Urdd ac i'r Cyngor Sir am ariannu'r ymweliad hwn. 

 

 

Gweithio'n Gymraeg

PDFArgraffuEbost

Gweithgor Gweithio'n Gymraeg - 5

Bu criw o ddisgyblion yr ysgol hyn yn gweithio ar brosiect Gweithio'n Gymraeg gyda Luned George, Swyddog Ieuenctid yr Urdd, yn ddiweddar.  Pwrpas y cynllun oedd i hybu'r defnydd o'r Gymraeg.  Cafwyd canmoliaeth fawr ganddi am gyfraniad y disgyblion a gobeithio y bydd modd i gydweithio gyda hi eto yn rhan o brosiect rhwydwaith 14-19 Ceredigion.  Gweler mwy o luniau yn y galeri.

Ymweliad Parafeddyg

PDFArgraffuEbost

Yn ddiweddar bu Mr Dafydd Williams yn siarad â grwp o ddisgyblion o flwyddyn 9 ynglyn â'i waith fel parafeddyg.  Yn y gwersi Cymraeg mae'r disgyblion yn gweithio ar uned 'Pobl a'u Gwaith' y tymor hwn ac fel rhan o'r gwersi penderfynwyd ysgrifennu llythyr at barafeddyg yn ei wahodd i'r ysgol i siarad am ei waith.  Cafwyd sesiwn holi ac ateb diddorol iawn a dysgwyd llawer am y swydd.  Diolch yn fawr i Mr Williams am roi o'i amser.

Dscf8241

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk