Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Cymraeg

Eisteddfod Llandyfaelog

PDFArgraffuEbost

Rhyddiaith Bl. 10/11  2il - Sara Evans (Bl. 10)

3ydd - Hanna Rowlands (Bl. 10)

Rhyddiaith Bl. 7-9      1af - Manon Edwards (Bl. 9)

 

Llwyddiant yn Llanarth i Gwenllian! gan Heiddwen Tomos

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i Gwenllian Llwyd ein Prif ddisgybl ar gipio Tlws Ieuenctid Eisteddfod Llanarth dros y penwythnos.  Mae Gwenllian wrth ei bodd yn ysgrifennu'n greadigol, ac fe enillodd y Tlws am gerdd a stori fer.

Mae ar hyn o bryd yn astudio Cerdd, Celf, Cymraeg a Drama, ac fel person creadigol mae wrth ei bodd yn perfformio a chreu.  Prif ysbrydoliaeth Gwenllian ar hyn o bryd yw Caryl Lewis a Gerallt Lloyd Owen.  Mae Gwenllian yn gobeithio mynd i'r Brifysgol i astudio Celf neu Drama.  Pob lwc a dal ati!

Dafydd ar y Brig! gan Heiddwen Tomos

PDFArgraffuEbost

Enw - Dafydd James

Blwyddyn - 12

Pynciau - Bioleg, Mathemateg a Daearyddiaeth

Llwyddiant - Enillais Dlws yr Ifanc am ysgrifennu stori fer yn Eisteddfod Crymych

Beth oedd thema dy stori - Fe ysgrifennais stori ar y teitl 'Rhuban,' stori am hen ffarmwr yw hwn.  Fy mhrif ysbrydoliaeth oedd Dad-cu Penrhyn.  Mae Dad-cu byth a beunydd yn siarad am yr hen ddyddiau a ffermio ac rwyf fi wrth fy modd yn gwrando arno.  Rwyf yn mwynhau ffermio hefyd, defaid a da bîff fwy na dim, ac rwy'n aelod brwd o Glwb Ffermwyr Ifanc Bryngwyn.

Wyt ti'n cystadlu ac ysgrifennu llawer? - Nac ydw.  Rhan o'm ffolio TGAU i oedd y stori hon ac fe wnaeth Mrs Elin Williams, fy athrawes Gymraeg fy annog i gystadlu, felly fe wnes i, a thrwy lwc fe ddes i i'r brig!

A hoffet ti ddilyn gyrfa wrth ysgrifennu'n greadigol? - Wel â bod yn onest, rwy'n fachan y wlad ac wrth fy modd mas ar y fferm, felly swydd awyr agored fyddai'r swydd orau i mi.  Rwy'n mwynhau bach o bopeth - perfformio, canu, rygbi a threulio amser gyda ffrindiau ac roedd yn fraint cael cipio'r Tlws yng Nghrymych eleni.

 

Llwyddiant yn Llenydda

PDFArgraffuEbost

Mae llwyddiant myfyrwyr Ysgol Dyffryn Teifi yn parhau.  Y diweddaraf i ennill Tlws mewn Eisteddfod am ei gwaith llenyddol yw Hanna Thomas sy'n ddisgybl ym mlwyddyn 13.  Enillodd Dlws yr Ifanc yn Eisteddfod Llandyfaelog.  Ers dechrau'r tymor daeth 5 gwobr lenyddol o bwys i ran ein disgyblion.  Eisoes soniwyd am Dafydd James yn ennill yng Nghrymych ac mae Gwenllian Llwyd bellach wedi ennill tair gwobr gyntaf - Llanarth, Bancffosfelen a Chiliau Aeron.  Tipyn o gamp!

Taith Lenyddol flynyddol Adran y Gymraeg i'r Gogledd

PDFArgraffuEbost

Yn ddiweddar, teithiodd myfyrwyr blwyddyn 12 sy'n astudio UG Cymraeg i'r gogledd gan ymweld â mannau o bwys yn ein llenyddiaeth a'n hanes fel cenedl.  Arhoswyd yn Nhy'r Ysgol, Rhyd-ddu am ddwy noson ac ymwelwyd â lleoedd megis yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn; Cae'r Gors, cartref Kate Roberts; Garth Celyn, cartref Llywelyn Fawr a Siwan; beddfaen Siwan ym Miwmares; set Rownd a Rownd; Capel Celyn a'r Llyfrgell Genedlaethol.  Gwerthfawrogir pob cyfraniad gan y siaradwyr amrywiol - bu'n brofiad a hanner!

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk