Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Welsh

GWYL GOLWG

PDFPrintE-mail

Profiad diddorol a gwerthfawr i fyfyrwyr Cymraeg Blwyddyn 13 a rhai o Flwyddyn 12 oedd mynychu Gwyl Golwg ym mis Medi lle cawsant gyfle i glywed yr awdures Caryl Lewis yn trafod ei nofel 'Martha, Jac a Sianco'.  Mae'n siwr y bydd y profiad o fudd mawr iddynt wrth iddynt drafod y nofel ymhellach yn eu gwersi Cymraeg, fel rhan o'u cwrs Safon Uwch.

 

PERERINDOD LENYDDOL

PDFPrintE-mail

 

 

Bu criw o ddisgyblion blwyddyn 12 sydd yn astudio'r Gymraeg yn Ysgol Dyffryn Teifi ar bererindod lenyddol i Ogledd Cymru o 7-9 Medi 2014.  Cafwyd amser difyr a diddorol iawn yn ymweld â'r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn, cartref Kate Roberts yn Rhosgadfan, cartref honedig Llywelyn Fawr a Siwan yn Abergwyngregyn, castell y Bere, set Rownd a Rownd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.  Llety'r disgyblion am y ddeuddydd oedd hen gartref T. H Parry-Williams yn Rhyd-ddu.

WRITING SQUAD

PDFPrintE-mail

Twenty Year 8 pupils were fortunate enough to participate in a workshop led by Ceri Wyn Jones, this year's chaired bard at the National Eisteddfod and a former Head of English at the school.  Under the guidance of Ceri Wyn Jones, the pupils brainstormed their ideas on the theme 'War', a very timely theme.  The pupils derived great benefit from their time with such an acclaimed poet and we sincerely hope that the experience will kindle their imagination and will be a source of inspiration for them to continue to compose poems and will give them the confidence and desire to compete in Eisteddfodau.  Who knows, we might have a prospective chaired bard in our midst? We are grateful to the Urdd and to the County Council for sponsoring this event.

 

'Gweithio'n Gymraeg'

PDFPrintE-mail

Gweithgor Gweithio'n Gymraeg - 5

Pupils from the school were fortunate enough to participate on a project called Gweithio'n Gymraeg, with Luned George, the Urdd Youth Officer for Ceredigion.  The projects' main objective was to encourage the use of the Welsh language.  Luned was exceptionally pleased with pupils' contributions to the project.  We hope to partake in further projects in the coming months.  More pictures can be found in the gallery.

Ymweliad Parafeddyg

PDFPrintE-mail

Yn ddiweddar bu Mr Dafydd Williams yn siarad â grwp o ddisgyblion o flwyddyn 9 ynglyn â'i waith fel parafeddyg.  Yn y gwersi Cymraeg mae'r disgyblion yn gweithio ar uned 'Pobl a'u Gwaith' y tymor hwn ac fel rhan o'r gwersi penderfynwyd ysgrifennu llythyr at barafeddyg yn ei wahodd i'r ysgol i siarad am ei waith.  Cafwyd sesiwn holi ac ateb diddorol iawn a dysgwyd llawer am y swydd.  Diolch yn fawr i Mr Williams am roi o'i amser.

Dscf8241

 

Page 1 of 3

Get in Touch!

Address

Ysgol Dyffryn Teifi

Ffordd Llyn-y-Fran

LLANDYSUL

Ceredigion

SA44 4HP

+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk