Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Daearyddiaeth

GWAITH MAES CEI NEWYDD

PDFArgraffuEbost

 

 

Yn ddiweddar bu disgyblion TGAU Daearyddiaeth ar ymweliad â Chei Newydd yn casglu data ac yn ymchwilio i effaith twrisitiaeth ar yr ardal.  Dosbarthwyd holiaduron ymysg busnesau lleol ac ymwelwyr, gwnaethpwyd arsylwadau amgylcheddol a bu'r disgyblion yn brysur yn cyfrif cerddwyr ac yn mapio'r defnydd o'r tir.  Casglwyd toreth o wybodaeth a ddefnyddir yn yr ystafell ddosbarth wrth i'r disgyblion baratoi aseiniadau ar gyfer eu harholiad TGAU.  Cydweithiodd pawb yn dda ac yn effeithiol ac yn goron ar y cyfan, cafwyd diwrnod heulog a chynnes iawn - tywydd delfrydol i fod ar waith maes yn y Cei!

 

 

Blytheswood Care

PDFArgraffuEbost

Bu'r criw Fagloriaeth Gymreig, Miss Laura Llewellyn a Miss Mair Jones wrthi'n brysur yn ystod yr hanner tymor diwethaf yn casglu nwyddau i Blytheswood Care.  Casglodd y disgyblion dros 40 o focsys yn llawn nwyddau i'w rhoi i blant llai ffodus na hwy.  Roedd y fenter hon yn rhan o'i prosiect Gweithio Gydag Eraill a Chyfranogiad Cymunedol, ac yn ffordd arbennig i gynyddu eu hymwybyddiaeth o Ddinasyddiaeth Fyd Eang.  Daeth hyd at £131.94 i law yn ogystal â'r bocsys.  Diolch i bawb a gyfrannodd.  Bu'n ymdrech galonogol iawn!  Mwy o luniau yn y galeri.

CROESO ADREF

PDFArgraffuEbost

Braf oedd cael croesawu criw o ddisgyblion ac athrawon yn ôl i'r ysgol heddiw wedi iddynt dreulio cyfnod yn Avezzano, yr Eidal.  Buont yn ymweld ag ysgol sy'n un o'r ysgolion partner o fewn y prosiect Comenius.  Cawsant brofiad o fynychu gwersi ac o gymharu ysgol Eidaleg ag ysgol yng Nghymru.  Cawsant gyfle hefyd i ymweld â thref fechan Sulmona yn ogystal â gweld prif atyniadau Rhufain.   Roedd pawb wedi mwynhau ac fe fydd mwy o hanes yn ymddangos ar y wefan cyn bo hir iawn.

 

COMENIUS

PDFArgraffuEbost

Yr wythnos ddiwethaf, aeth Mrs Hélène Evans, Miss Mair Jones a Miss Iona Davies i Avezzano yn yr Eidal i gyfarfod ag athrawon o'n hysgolion partner. Cafwyd amser buddiol yn trafod gydag athrawon o Awstria, Denmarc, yr Eidal a Phortiwgal.  Mae'r partneriaethau yma wedi bodoli ers dwy flynedd bellach a chytunai pawb i'r cydweithio fod yn werthfawr ac i ni ddysgu llawer oddi wrth ein gilydd.  Mae rhai o ddisgyblion Blwyddyn 9 yn edrych ymlaen at eu hymweliad hwy ag Avezzano mewn pythefnos.

COMENIUS

PDFArgraffuEbost

Yr wythnos ddiwethaf, aeth Mrs Hélène Evans, Miss Mair Jones a Miss Iona Davies i Avezzano yn yr Eidal i gyfarfod ag athrawon o'n hysgolion partner. Cafwyd amser buddiol yn trafod gydag athrawon o Awstria, Denmarc, yr Eidal a Phortiwgal.  Mae'r partneriaethau yma wedi bodoli ers dwy flynedd bellach a chytunai pawb i'r cydweithio fod yn werthfawr ac i ni ddysgu llawer oddi wrth ein gilydd.  Mae rhai o ddisgyblion Blwyddyn 9 yn edrych ymlaen at eu hymweliad hwy ag Avezzano mewn pythefnos.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk