Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Daearyddiaeth

COMENIUS

PDFArgraffuEbost

Yn ddiweddar cynhaliwyd cystadleuaeth i ddisgyblion Blwyddyn 8 i ysgrifennu erthygl yn nodi o ble daw'r dwr i'n cartrefi.  Roedd y gystadleuaeth yn rhan o brosiect Comenius.  Bydd erthygl fuddugol Ifan Jones yn cael ei rhoi ar wefan prosiect Comenius ac yn cael ei darllen gan ddisgyblion o Awstria, Denmarc, yr Eidal a Phortiwgal.  Cliciwch yma i ddarllen erthygl Ifan ac i ddarllen mwy am y prosiect.

 

WYTHNOS CADW CYMRU'N DACLUS

PDFArgraffuEbost

 

Bu criw o ddisgyblion a staff yn casglu sbwriel ar hyd a lled Llandysul ar ôl yr ysgol yn ystod wythnos Cadw Cymru’n Daclus yn ddiweddar.  Casglwyd saith bag o sbwriel i gyd mewn awr a hanner.  Mae’r cyngor eco yn awyddus  i ymgymryd â gwaith tebyg o fewn ein cymunedau lleol yn y dyfodol, felly, os ydych yn gwybod am ardal o fewn cymuned yn nalgylch Dyffryn Teifi sydd angen ei thacluso a’i chlirio o sbwriel, rhowch wybod i’r ysgol a gallwn drefnu i griw ddod draw efallai!

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk