Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Bagloriaeth Gymreig

Taith i'r Amgueddfa Wlan

PDFArgraffuEbost

Aeth blwyddyn 12 ar daith yn ddiweddar i ddysgu sut mae newidiadau economaidd a thechnolegol wedi gadael eu hôl yn yr Amgueddfa Wlân.  Cafwyd gyfle i weld y peiriannau wrth eu gwaith, ac i glywed profiadau trigolion lleol oedd yn gweithio ac yn byw yng nghysgod y felin.  Roedd Blwyddyn 12 wedi mwynhau'r profiad yn fawr, cymaint felly, fel y bu i rai ohonynt fynd nôl i'r amgueddfa fel rhan o brosiect pontio.

Llongyfarchiadau i'r canlynol a fu'n rhan o'r prosiect pontio rhwng Ysgol Dyffryn Teifi, Ysgol Penboyr a'r Amgueddfa Wlân.  Roedd Sioned Thomas, Manon Horscroft, Mathew Rollins, Teleri Evans, Cleo Preece, Chloe Fell, Mirain Thomas, Gwion Samson, Gareth Stevenson a Crwys Rees yn cymryd rhan mewn gweithdai arbennig yn diddanu'r disgyblion cynradd.  Byddant yn creu taflen o'u syniadau, a fydd yn cael eu defnyddio yn yr Amgueddfa Wlân wrth iddi agor ei drysau i blant o ysgolion cynradd.

Gweler y lluniau yn y galeri.

 

Blytheswood Care

PDFArgraffuEbost

Bu'r criw Fagloriaeth Gymreig, Miss Laura Llewellyn a Miss Mair Jones wrthi'n brysur yn ystod yr hanner tymor diwethaf yn casglu nwyddau i Blytheswood Care.  Casglodd y disgyblion dros 40 o focsys yn llawn nwyddau i'w rhoi i blant llai ffodus na hwy.  Roedd y fenter hon yn rhan o'i prosiect Gweithio Gydag Eraill a Chyfranogiad Cymunedol, ac yn ffordd arbennig i gynyddu eu hymwybyddiaeth o Ddinasyddiaeth Fyd Eang.  Daeth hyd at £131.94 i law yn ogystal â'r bocsys.  Diolch i bawb a gyfrannodd.  Bu'n ymdrech galonogol iawn!.  Mwy o luniau yn y galeri.

Newidiadau Economaidd a Thechnolegol

PDFArgraffuEbost

Daeth John B Lewis, Gwasg Gomer i siarad gyda Blwyddyn 12 yn ddiweddar am y newidiadau economaidd a thechnolegol sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd diwethaf.  Bellach, mae cyfrifiaduron yn cael lle blaenllaw iawn yn y wasg, a'r mwyafrif o lyfrau yn cael eu hanfon yno trwy e-bost.  Cafwyd anerchiad ddiddorol am y siwrne y mae llyfr yn ei gymryd o ddechrau'r broses hyd y diwedd.

 

Bocsys Nadolig

PDFArgraffuEbost

Eleni eto, bu disgyblion yr ysgol yn cymryd rhan yng nghynllun bocsys Nadolig Blythswood Care.  Casglwyd nwyddau amrywiol i'w danfon i blant a phobl mewn oed yng ngwledydd Dwyrain Ewrop.  Bob blwyddyn, caiff y bobl hynny sydd yn dosbarthu'r bocsys esgidiau eu syfrdanu gan yr hapusrwydd mae un bocs syml yn gallu rhoi i blentyn, arddegwr ac hyd yn oed oedolyn.  Mae nwyddau pob dydd fel menyg, sgarffiau, past dannedd, yr ydym ni yma yn eu cymryd mor ganiatol yn rhoi llawenydd mawr i bobl sydd yn byw mewn todi enbyd.  Rhai o ddisgyblion blwyddyn 12 Y Fagloriaeth Gymreig bu'n ymgymryd â'r gwaith o roi trefn ar y nwyddau.  Yn ogystal casglwyd dros £80 i'w ddanfon gyda'r bocsys Nadolig.

 

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk