Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Cerddoriaeth

TAITH EURODISNEY

PDFArgraffuEbost

Braf yw deall fod y disgyblion a'r athrawon wedi cyrraedd pen eu taith yn ddiogel.  Pob dymuniad da iddynt wrth iddynt berfformio yn yr wyl.

 

20140307 072957 (2)

 

Cor a Cherddorfa Ceredigion

PDFArgraffuEbost

Bu nifer o ddisgyblion hyn yr ysgol yn perfformio yng Nghyngerdd Blynyddol y Sir yn Neuadd Fawr Aberystwyth ar y 16eg o Ragfyr.

Dewiswyd Gwenllian Llwyd a Carys Mari fel unawdwyr yn y gân boblogaidd 'Eryr Pengwern'.  Hefyd bu Tomos Rees, Deiniol Organ a Gwion Samson yn canu triawd yn y gân 'One Day More' allan o 'Les Miserables'.

Bu Fleur Snow hefyd yn cyfeilio i'r gerddorfa a'r côr.

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan boed yn y gerddorfa neu yn y côr.  Bu'n noson i'w chofio.

 

Gweithdy Drymiau

PDFArgraffuEbost

Ar fore Mawrth, Hydref 8fed, cafodd pob disgybl o Flwyddyn 8 y cyfle i gymeryd rhan mewn Gweithdy Drymio Affricanaidd.  Cafwyd cyfle i berfformio ar offerynnau traddodiadol a chreu darnau rhythmig a diddorol.  Diolch i Ms Rachel Hargraves am ddod atom am fore cyffrous iawn.

Gweler y lluniau yn y galeri.

 

Eisteddfod yr Urdd

PDFArgraffuEbost

CÔR IAU;  PARTI MERCHED IAU;  CÔR GWERIN HYN

Cynhelir ymarfer pwysig i'r Côr Iau a'r Parti Merched Iau ar ôl ysgol nos Lun, Mawrth 11eg rhwng 3.35 a 5.00 y.p.

Cynhelir ymarfer pwysig i'r Côr Gwerin Hyn ar ôl ysgol nos Lun, Mawrth 11eg rhwng 4.45 a 6.00 y.h.

Mae'n HANFODOL fod PAWB yn bresennol!

Cynhelir yr Eisteddfod Sir ym Mhontrydfendigiaid dydd Gwener, Mawrth 15fed lle fydd y partïon a'r Corau yn cystadlu

Diolch am fawr am eich cydweithrediad

Sharon Long

Cyfansoddi Carol Nadolig

PDFArgraffuEbost

Bu Fleur Snow a Dafydd Bowen yn llwyddiannus yng Nghystadleuaeth Cyfansoddi Carol Nadolig Coleg y Drindod Dewi Sant.  Bu aelodau Cerdd y 6ed dosbarth yno am weithdy a chafwyd y newyddion bod Fleur a Dafydd wedi cael 2il a 3ydd yn y gystadleuaeth gyda'r darnau 'Ting a Ling' a 'Herod'.

 

More Articles...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk