Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Addysg Gorfforol

PENCAMPWYR CYMRU

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau gwresog i dîm pêl-droed dan 13 oed Ysgol Dyffryn Teifi ar ennill pencampwriaeth Cymru yng Nghroesoswallt ddydd Sul, Mai 10fed.  Mae ennill y bencampwriaeth hon yn dipyn o gamp a chafwyd gêm hynod o gyffrous rhwng Ysgol Dyffryn Teifi a merched Ysgol Cwmtawe, gyda merched Ysgol Dyffryn Tiefi yn ennill o bump gôl i ddim.  Chwaraeodd y merched yn arbennig o dda a dywedwyd ar ddiwedd y gêm gan swyddog Cymdeithas Pêl Droed Ysgolion Cymru mai hon oedd y gêm bêl-droed merched orau iddo ei gweld.  Cyfeiriodd hefyd at safon arbennig rhai o'r merched, gan nodi ei fod o'r farn fod dyfodol disglair o'u blaen.  Enwyd Hayley Hoare yn chwaraewraig y gêm.  Rydym hefyd yn cydnabod gwaith caled a chlodwiw y ddwy hyfforddwraig sef Miss Sioned Jones a Mrs Nia Davies.

 

 

Llwyddiant Pel-droed!

PDFArgraffuEbost

Fullsizerender

Llongyfarchiadau mawr i'r holl dimau pêl-droed oedd yn cystadlu yn nhwrnamaint pêl-droed 7 bob ochr Gorllewin Cymru yr Urdd, yn Aberystwyth yn ddiweddar.  Roedd timau merched Bl. 9 a 10 a bechgyn Bl. 9 a 10 a Bl. 7 ac 8 yn bencampwyr, tra daeth tîm merched Bl. 7 a 8 yn ail.  Tipyn o gamp.  Da iawn nhw!

 

LLWYDDIANT Y TIM PEL-DROED

PDFArgraffuEbost

 

 

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed merched dan 13 Ysgol Dyffryn Teifi ar gyrraedd rownd derfynol Cwpan Ysgolion Cymru. Teithiwyd i fyny gyda llu o gefnogwyr brwd i’r Bala ar gyfer y gêm gyn-derfynol yn erbyn Ysgol Y Berwyn, ar ddydd Mawrth y 17eg o Fawrth. Dechreuodd Dyffryn Teifi y gêm yn hyderus gan gadw llawer o feddiant ac agorwyd y sgorio gan Bethany Davies , Dyffryn Teifi o fewn y deg munud cyntaf. Codwyd gêm Y Berwyn gyda hyn, a sgoriwyd dwy gôl o fewn munudau i’w gilydd er mwyn ei gwneud hi’n 2-1 i’r Berwyn. Brwydrodd Dyffryn Teifi yn ôl, a sgoriwyd y gôl nesaf gan Hayley Hoare, y capten, i’w gwneud hi’n 2-2 cyn hanner amser. Dechreuwyd yr ail hanner gyda’r ddau dîm yn barod am frwydr. Sgoriodd Y Berwyn o fewn y deg munud cyntaf, i ddechrau cyfnod o bwysau mawr gan y ddwy ochr. Gyda phum munud i fynd cafodd Hayley Hoare ei hail gôl, gan wneud y sgôr yn gyfartal 3-3. Bu’n rhaid chwarae amser ychwanegol ac ar ôl cyfnod di-sgôr, gyda dwy funud i fynd, sgoriwyd y gôl fuddugol gan Hayley Hoare i wneud Dyffryn Teifi yn fuddugwyr o 4 gôl i 3. Edrychwn ymlaen at y gêm derfynol a chwaraeir ar benwythnos y 9-10fed o Fai, ar barc Chawarae TNS, Croesoswallt.

 

Peldroed Merched Dan 13

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i Dîm Pêldroed Merched Dan 13 sydd wedi ennill 3-1 heddiw yn Ysgol Syr Hugh Owen.  Bethany Davies, Grace Morris a Sara-Louise Davies yn sgorio.  Maent trwy nawr i rownd cyn-derfynol Cwpan Ysgolion Cymru.

LLONGYFARCHIADAU A PHOB DYMUNIAD DA

PDFArgraffuEbost

Pob dymuniad da i dair rhedwraig o fri o Flwyddyn 7 a fydd yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Trawsgwlad Cymru yn Aberhonddu ddydd Mercher nesaf, Chwefror 11eg.  Enillodd y tair eu lle yng nghystadleuaeth Cymru yn dilyn eu perfformiad yng nghystadleuaeth Trawsgwlad Dyfed.  Yn y gystadleuaeth honno, daeth Ellie Tromans yn bedwerydd, Grace Morris yn seithfed a Heledd Jones yn wythfed.  Llongyfarchiadau calonnog  i'r tair.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk