Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Addysg Gorfforol

Cystadleuaeth Trawsgwlad Ceredigion

PDFArgraffuEbost

Bu dros 50 o blant Dyffryn Teifi yn cystadlu yn Nhwrnamaint Trawsgwlad Ceredigion ddydd Mawrth, 14eg o Ionawr yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog.  Gwnaeth y canlynol ddod yn y 10 cyflymaf yn eu hoedran, ac felly yn mynd ymlaen i gynrychioli Ceredigion yng nghystadleuaeth Dyfed ar y 21ain o Ionawr, ym Mharc Dinefwr.

Bl 7 Merched - Cara Currado - 2il; Sara-Louise Davies - 4ydd;  Hayley Hoare - 6ed; Ffion Davies-Williams - 10fed

Bl 7 Bechgyn - Brynley Morris - 6ed

Bl 8 a 9 Bechgyn - Craig Davies - 8fed

Bl 10 ac 11 Merched - Nia Lewis - 7fed; Chloe Jones - 9fed

Bl 10 ac 11 Bechgyn - Dion Phillips - 7fed

 

Canlyniadau gemau yn erbyn Ysgol Aberaeron

PDFArgraffuEbost

Canlyniadau gemau hoci a phelrwyd a chwaraewyd yn erbyn Ysgol Aberaeron yn ddiweddar

Tîm Pelrwyd Bl. 10

Dyffryn Teifi 8      Aberaeron 8

Tîm Hoci Bl. 9

Dyffryn Teifi 7      Aberaeron 0

Y sgorwyr oedd Holly Reed yn sgorio 4 gôl, Sioned Davies yn sgorio 2 gôl a Lois Thomas yn sgorio 1 gôl

Tim Pelrwyd Bl. 8

Dyffryn Teifi 0       Aberaeron 3

Pel-droed Merched Bl. 7/8

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed merched dan 13 (Bl. 7 a 8) a enillodd eu gêm yn erbyn ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod wythnos yma.  Roedd y gêm wedi ei chwarae ar brynhawn ddydd Llun, yr 2il o Ragfyr, ar barc Llandysul.  Y sgôr oedd 8-0, gyda Hayley Hoare yn sgorio 4, Cara Currado yn sgorio 2 a Sara-Louise Davies yn sgorio 2.  Da iawn ferched, a phob lwc yn y rownd nesaf ar ôl Nadolig.

Mae ein timoedd pêl-droed merched a bechgyn dan 14 a'r tîm bechgyn dan 13 yn chwarae yn erbyn Ysgol Preseli, dydd Llun nesaf, y 9fed ar barc Llandysul.  Pob lwc i'r timoedd yma.

 

Twrnamaint Peldroed Merched Ceredigion Dan 16

PDFArgraffuEbost

Darllener mwy yma

Twrnamaint Peldroed Merched Dan 13

PDFArgraffuEbost

Darllener mwy yma

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk