Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Addysg Gorfforol

Twrnamaint Peldroed Bechgyn Ysgolion Ceredigion

PDFArgraffuEbost

Darllener mwy yma

 

Twrnamaint Peldroed Merched Bl 9

PDFArgraffuEbost

Darllener yr Adroddiad gan Lois Thomas a Holly Reed yma

Canlyniadau Gemau Hoci a Phelrwyd yn erbyn Penweddig

PDFArgraffuEbost

Dyma'r canlyniadau

 

Tim Dan 14 Hoci Ceredigion

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i'r canlynol ar ennill eu lle yn Nhîm Dan 14 Hoci Ceredigion:-  Lois Thomas, Sioned Davies, Glesni Thomas, Ffion Davies, Sioned Howells, Holly Reed, Rhian Thomas ac Amy Davies.

Adroddiad Rygbi gan Gwyn Rennolf

PDFArgraffuEbost

Aberaeron 24 - Dyffryn Teifi 0

Caled oedd gêm gyntaf y tymor, yn dilyn y gwyliau Haf, i Bencampwyr llynedd y Sir.  Ar y chwiban cyntaf daeth y glaw gan amharu ar gêm basio'r ddau dîm.  Ar ddiwedd yr hanner cyntaf roedd Aberaeron ar y blaen, gyda 24 o bwyntiau.  Wrth lwc, cryfhaodd perfformiad Dyffryn Teifi yn yr ail hanner gyda'r Capten Chris Price ar flaen y gâd.  Cafwyd chwarae amddiffynnol da heb roi'r un pwynt i'r gelyn.  Diolch i chwarae medrus y blaenasgellwr James Gwynne a'r bachwr cadarn Hefin Powell, llwyddwyd i gadw'r blaidd rhag y drws.  Torrwyd llinell amddiffyn Aberaeron droeon gan y prop Tomos Rees a Tomos Evans, ond yn anffodus colli wnaethant y tro hwn.

 

Dyffryn Teifi 53 - Emlyn 0

Yn dilyn siom yr wythnos ddiwethaf, roedd y tân ym moliau bechgyn Dyffryn Teifi wedi eu ail gynnau.  Daeth buddugoliaeth orfoleddus i'r crysau du a choch.  Roedd colli'r wythnos ddiwethaf yn wers galed i'r tîm ac roeddent yn barod am y chwiban.  Cafwyd gwaith tîm gofalus rhwng Mathew Rollins, James Gwynne, Luc James, Daniel Harries, Aled Jones a'r is gapten Gwyn Rennolf.  Rheolwyd llwyddiant y tîm gan y maswr Ifan Thomas a throswyd y ceisiadau gan droed rymus y canolwr Daniel Jones.  Llwyddodd Emlyn i dorri'r llinell amddiffyn droeon ond heb fedru dod â'r ymdrechion i fwcwl.  Llongyfarchiadau mawr i Ddyffryn Teifi - gêm dda a buddugoliaeth haeddiannol.

 

Tregaron 5 - Dyffryn Teifi 17

Roedd gêm heddiw yn gêm anodd i Ddyffryn Teifi, gyda Thregaron yn geffylau blaen erbyn diwedd yr hanner gyntaf.  Daeth rhai cyfleoedd da i Ddyffryn Teifi, ond ni lwyddwyd i groesi'r llinell.  Erbyn yr ail hanner roedd Dyffryn Teifi yn ôl yn y gêm, gyda 3 cais cofiadwy.  2 gan y cefnwr Dafydd Adams ac 1 gan Richard Jones o'r ail reng.  Diolch i'w frawd bach Thomas Jones am baratoi'r ffordd.  Cafodd yr asgellwr Connor Clark, ar ei gêm gyntaf gyda'r tîm, gyfle gwych i ledaenu'r bêl, a'r blaenasgellwr James Gwynne a'r capten Chris Price yn amddiffyn fel dau darw.

Brwydr yn erbyn Ysgol Aberteifi fydd hi yr wythnos nesaf.  Nhw ddaeth yn ail y llynedd.  I'r gad fechgyn!

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk