Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Addysg Gorfforol

Canlyniadau Rygbi yn erbyn Aberaeron

PDFArgraffuEbost

Canlyniadau rygbi

 

Gemau rygbi yn erbyn Aberteifi

PDFArgraffuEbost

Clicier yma am y canlyniadau

Canlyniadau Gemau diweddar

PDFArgraffuEbost

Clicier yma am ganlyniadau

 

Gweithgareddau Awyr Agored

PDFArgraffuEbost

Cynhaliodd yr Adran Addysg Gorfforol dri diwrnod o weithgareddau awyr agored i Flwyddyn 8 eleni eto ar yr 8-10fed o Orffennaf.  Tywynnodd yr haul yn braf ar bob gweithgaredd yn cynnwys hwylio yng Nghei Newydd, beicio mynydd ym Mrechfa, cyfeiriannu yn Nyffryn Teifi, caiacio a neidio yn yr afon yn Llandysul, yn ogystal â datrys problemau ar gampws yr ysgol.  Cafwyd diwrnodau llwyddiannus iawn gyda'r disgyblion i gyd wrth eu bodd.  Diolch yn fawr iawn i Staff y Paddlers, Staff Canolfan Chwaraeon Dwr Cei Newydd, yr Urdd a Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion.  Diolch arbennig i staff yr ysgol a oedd yng nghlwm gyda'r gweithgareddau hefyd.

Gweithgareddau Awyr Agored

 

Gem Peldroed - Cymru yn erbyn Gogledd Iwerddon

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i Iestyn Evans (Blwyddyn 13), capten Tîm Cenedlaethol Cymru ar ei berfformiad yn y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon, yn ddiweddar.  Llongyfarchiadau hefyd i Dafydd Jones hefyd o flwyddyn 13 sydd wedi bod ar y fainc dros y gemau diwethaf.  Brwydrodd Cymru'n dda ond nid oeddent i safon Gogledd Iwerddon y tro hyn.  Bydd y gêm nesaf yn cael ei chynnal ar yr 2il o Fai yn erbyn Seland Newydd a hynny ym Mhort Talbot.  Pob lwc i'r ddau ohonoch yn ystod y gêm nesaf.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk