Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Addysg Gorfforol

POB DYMUNIAD DA

PDFArgraffuEbost

Pob dymuniad da i Iestyn Evans a Dafydd Jones Blwyddyn 13 nos Wener, Ebrill 19eg.  Bydd Iestyn yn ennill ei bumed cap wrth iddo chwarae pêl droed i dîm Ysgolion Cymru.  Iestyn fydd y capten yn y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon a chwaraeir yn Llanelli.  Llongyfarchiadau mawr iddo ar ei gamp, nid yn unig am gael cynrychioli ei wlad, ond hefyd am gael bod yn gapten y tîm.  Llongyfarchiadau a dymuniadau da hefyd i Dafydd Jones, Blwyddyn 13 fydd ar y fainc yn yr un gêm.  Mae nifer o ddisgyblion a staff yr ysgol yn edrych ymlaen at gael cefnogi Iestyn, Dafydd a'r tîm yn Llanelli nos Wener.

 

Gemau Hoci a Phelrwyd yn erbyn Aberaeron

PDFArgraffuEbost

Chwaraewyd y gemau canlynol yn ddiweddar yn erbyn Ysgol Aberaeron.

Tîm Pelrwyd Bl 11 - ennill 24 - 8

Tîm Hoci Bl 10 - ennill 5 - 0.  Y sgorwyr oedd Carys Evans (2), Gwenllian Wyn (2), Elen Evans (1).

Tîm Pelrwyd Bl. 9 - ennill 15 - 2

Tîm Hoci Bl. 8 - ennill 9 - 0.  Y sgorwyr oedd Holly Reed (3), Ffion Davies (2), Sioned Davies (2), Amy Davies (1), Sioned Bowen (1)

Tîm Pelrwyd Bl. 7 - ennill 6 - 4

Chwarae dros Gymru

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i Iestyn Evans a Dafydd Jones o Flwyddyn 13.  Mae'r ddau wedi cael eu i chwarae i Sgwad Peldroed Dan 18 Cymru.  Fe enillwyd y gêm cyntaf yn Casnewydd yn erbyn Swindon o 7 gôl i 1, ac yna colli yn erbyn Ysgolion Annibynnol Lloegr yng Nghroesoswallt.  Ar hyn o bryd maent yn aros i gael eu dewis canol Chwefror ar gyfer cwrs hyfforddiant pellach.  Maent yn edrych ymlaen at bum gêm rhyngwladol cyn hir, y cyntaf ar y cyntaf o Fawrth yn erbyn Lloegr, yna'r Alban, Iwerddon, Gogledd Iwerddon a Seland Newydd.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i Mared Jones a Mael Davies, y ddau o flwyddyn 9, sydd hefyd yn cynrychioli Cymru o dan 14 ym maes peldroed.  Mae'r ddau yn hyfforddi ar hyn o bryd ac yn gobeithio cael eu dewis i gynrychioli Cymru maes o law.

Dymuniadau gorau'r i'r pedwar ohonynt!

Wele'r galeri am luniau o'r pedwar.

 

Addysg Gorfforol

PDFArgraffuEbost

Hoci

Llongyfarchiadau i'r tîm hoci dan 18 am ddod yn ail yn nhwrnamaint hoci Dyfed dydd Mawrth, 19  o Chwefror, yn Abergwaun.  Y canlyniadau oedd:

Ennill yn erbyn Ysgol y Preseli 2 - 1 (gyda Elen Williams yn sgorio'r ddwy gôl); colli yn erbyn Ysgol Tregib 3 - 0;  gêm gyfartal, ddi sgôr yn erbyn Coleg Sir Gâr, Llanelli.

Pob lwc i dîm Dan 14 yr ysgol sydd yn chwarae yn nhwrnamaint Dyfed dydd Iau nesaf, yr 28 o Chwefror.

Wele'r galeri am luniau.

 

 

Chwarae dros Gymru!

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau gwresog iawn i'r canlynol ar gael eu dewis i garfannau pêldroed Cymru:-

Carfan Dan 18 Bechgyn - Iestyn Evans, Blwyddyn 13

Carfan Dan 16 Merched - Mared Jones, Blwyddyn 9

Carfan Dan 16 Bechgyn - Mael Davies, Blwyddyn 9

Bydd mwy o'u hanes a llun yma cyn hir!

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk