Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Addysg Gorfforol

Twrnamaint Peldroed Ceredigion

PDFArgraffuEbost

Cynhaliwyd y twrnamaint ar ddydd Mawrth, 23ain o Hydref yn Aberystwyth.

Tîm Dan 13

Enillodd y tîm bob gêm ac felly maent yn bencampwyr Ceredigion.  Llwyddon nhw i ennill yn erbyn Tregaron o 3-0, y sgorwyr oedd Holly Reed 1 gôl a Sioned Lewis 2 gôl.  Ennill erbyn Penweddig o 5-0, sgorwyr Holly Reed 4 gôl a Sioned Lewis 1 gôl.  Enillwyd y gêm derfynol yn erbyn Penglais o 3-0 a'r sgorwyr oedd Holly Reed 2 gôl a Amy Davies 1 gôl.  Byddant yn chwarae y rownd nesaf yn erbyn enillwyr Sir Benfro cyn y Nadolig.

Tîm Dan 14

Llwyddodd y tîm i ddod yn ail yng Ngheredigion.  Ennill yn erbyn Llambed o 4-0.  Y sgorwyr oedd Bethan Grant 2 gôl; a gôl yr un i Aran Cumming a Lowri Salmon.  Ennill yn erbyn Tregaron o 5-0 a'r sgorwyr oedd Lowri Salmon, Katie Hollyoak a Arran Cumming 1 gôl yr un a Mared Jones 2 gôl.  Colli bu eu hanes yn y gêm derfynol yn Aberaeron o 2-1.

Tîm dan 16

Enillodd y tîm yn erbyn Llambed o 7-0.  Y sgorwyr oedd Gwenllian Wyn yn sgorio 5 gôl a gôl yr un i Gwenno Thomas a Elen Evans.  Enillwyd hefyd yn erbyn Aberon o 1-0 gyda Gwenllian Wyn yn sgorio.  Cafwyd gêm ddi-sgôr yn erbyn Penweddig a colli o 5-0 yn erbyn Penglais.

 

Gemau Hoci a Phelrwyd yn erbyn Ysgol Penglais

PDFArgraffuEbost

Chwaraewyd y gemau canlynol gartref ar nos Fercher, y 17 o Hydref.

Tîm Pelrwyd Blwyddyn 10 (colli) 13-7

Tîm Hoci Blwyddyn 9 (ennill) 5-1.  Y sgorwyr oedd Katie Hollyoak 2 gôl; Lowri Salmon 2 gôl; Gabi Wilton-Baker 1 gôl.

Enillodd Tîm Pelrwyd Blwyddyn 8 o 6-3

Peldroedwyr y dyfodol!

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i Mael Davies a Dion Phillips, ar gael eu dewis i Dîm Dan 14 Peldroed Caerdydd.  Mae Mael hefyd yn cynrychioli Tîm Peldroed De Cymru, ac yn gobeithio chwarae fel rhan o sgwod Cymru y flwyddyn nesaf.  Llongyfarchiadau mawr hefyd i Trystan Jones ar gael ei ddewis i Dîm Dan 12 Peldroed Caerdydd a Craig Davies i Dîm Dan 12 Abertawe.  Mae'r bechgyn yn teithio dair gwaith yr wythnos i ymarfer ac yn chwarae gêm ar ddydd Sul.  Eu gwrthwynebwyr yw timau fel Lerpwl, Chelsea, Aston Villa, Wolverhampton Wanderers a West Bromwich Albion.

 

Carfan rygbi'r Sgarlets!

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau gwresog i Steffan Llyr Thomas o flwyddyn 10 am gael ei ddewis i garfan rygbi'r Scarlets. Pob lwc gyda'r ymarfer Steffan.  Llwyddodd Steffan i gael ei ddewis i'r garfan dan-16 wrth gynrychioli Ceredigion mewn rygbi.  Mae Steffan yn fab fferm o ardal Aberbanc, a dywedodd

am ei obeithion: 'Rwy'n gobeithio chwarae i'r Scarlets ac i Gymru ryw ddydd'.

 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk