Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Addysg Gorfforol

PENCAMPWYR CEREDIGION

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau i dimau peldroed o dan 13 ac o dan 15 Ysgol Dyffryn Teifi. Enillodd y ddau dîm yn erbyn timau o Ysgol Penweddig yn y rownd derfynol. Canlyniad y gêm o dan 13 oedd 1 gôl i 0. Sgoriodd Steffan Lloyd Evans gyda chic o’r smotyn yn hwyr yn y gêm i sicrhau buddugoliaeth i Ddyffryn Teifi. Yn y gêm o dan 15 sgoriodd Trystan Jones ddwy gôl a chafwyd gôl arall wrth i Benweddig daro’r bêl mewn i’w rhwyd eu hunain. Y sgôr terfynol oedd tair gôl i un.

 


 

GEMAU HOCI A PHEL RWYD

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau mawr i dimau hoci a phêl rwyd yr ysgol ar eu llwyddiant yr wythnos hon mewn gemau yn erbyn Ysgol Bro Pedr.  Enillodd tîm hoci Blwyddyn 9 o ddwy gôl i un a thîm hyn yr ysgol yn ennill o bump gôl i ddim.  Yn yr un modd bu'r timau pêl rwyd yn fuddugoliaethus, gyda thîm Blwyddyn 8 yn ennill o saith gôl i ddwy a thîm Blwyddyn 10 yn ennill o 25 gôl i ddwy.  Da iawn chi ferched - daliwch ati!

LLONGYFARCHIADAU

PDFArgraffuEbost

 

 

Llongyfarchiadau calonnog i dimau pêl-droed merched dan 13 a than 15 Ysgol Dyffryn Teifi yn y twrnamaint a gynhaliwyd ddydd Iau diwethaf i ysgolion Ceredigion.    Dangosodd y ddau dîm sgiliau ardderchog ac roeddent yn wrthwynebwyr peryglus.  Chwaraeodd y tîm dan 15 yn arbennig o dda a daethant yn agos iawn at ennill y bencampwriaeth.  Wedi iddynt sgorio cyfanswm o ugain gôl a gadael un gôl yn unig i gael ei sgorio yn eu herbyn, dychwelodd y tîm dan 13 adref yn fuddugoliaethus, gan ennill iddynt eu hunain deitl 'Pencampwyr Ysgolion Ceredigion.'

 

 

TWRNAMAINT PEL-DROED YSGOLION DE CEREDIGION

PDFArgraffuEbost

 

Cynhaliwyd y twrnamaint hwn yn Nhir Dref, Llandysul yn ddiweddar a bu timau o'r ysgol yn cystadlu.  Bydd y ddau dîm yn cynrychioli'r ysgol yn rownd derfynol Cwpan Ysgolion Ceredigion.  Llongyfarchiadau mawr i'r timau a phob dymuniad da iddynt yn y rownd derfynol. 

Cliciwch yma i ddarllen mwy


 

TWRNAMAINT RYGBI YSGOLION CEREDIGION

PDFArgraffuEbost

 

Cynhaliwyd y twrnamaint hwn ar gaeau chwarae Ysgol Aberaeron yn ddiweddar a bu timau o'r ysgol yn cystadlu.

Chwaraeodd tîm bechgyn o dan 14 ddwy gêm yn y grwp.  Enillwyd dwy gêm yn erbyn ysgolion Penweddig ac Aberaeron.   Y sgôr terfynol yn erbyn Ysgol Penweddig oedd 14 pwynt i 0.  Sgoriwyd y ceisiau gan Gwilym Davies a Steffan Owen Evans a throswyd y ddau gais gan Trystan Jones.  

Enillwyd y gêm yn erbyn Ysgol Aberaeron o 24 pwynt i 12.  Sgoriwyd dau gais gan Dafydd Griffiths a sgoriwyd y gweddill gan Steffan Owen Evans ac Iestyn Davies.  Cafodd Trystan Jones a Brandon Bradford drosgais yr un. 

Nesaf, yn y rown gyn-derfynol yn erbyn Penglais, enillwyd y gêm o 31 pwynt i 0.  Sgoriwyd dau gais gan Dafydd Griffiths a chroeswyd y llinell gais hefyd gan Peter Thompson, Trystan Edwards ac Iestyn Davies.  Troswyd dair gwaith gan Trystan Jones.

Yn y rownd derfynol, chwaraewyd gêm agos rhyngom ni ac Ysgol Bro Pedr, gyda'r canlyniad yn ffafrio Bro Pedr o 14 pwynt i 7.  Sgoriwyd cais gan Peter Thompson throswyd gan Trystan  Jones.

 

 

Chwaraeodd y tîm bechgyn o dan 16 dair gêm.  Dechreuwyd gyda gêm agos yn erbyn Ysgol Bro Pedr a ddaeth i ben gyda buddugoliaeth i Ysgol Dyffryn Teifi o 10 pwynt i 7.  Sgoriodd Sion Griffiths y ddau gais.

Nesaf, fe wynebodd y tîm Ysgol Gyfun Aberaeron ac enillodd Dyffryn Teifi o 19 pwynt i 12.  Sgoriwyd ceisiau gan Llion Davies, Josh Hastie a Tomos Griffiths.  Troswyd dau allan o'r tri chais gan Jordan Evans.

Yn olaf, chwaraewyd yn erbyn Ysgol Penglais ac unwaith eto bu Dyffryn Teifi yn fuddugol.  Y sgor terfynol oedd 14 pwynt i 10.  Sgoriwyd pob un o'r pwyntiau gan Jordan Evans.

 

Bydd y ddau dîm yn cynrychioli Ceredigion yng Nghwpan Ysgolion Cymru 2014/2015.  Pob lwc iddynt!

 

 


 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk