Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Addysg Gorfforol

PENCAMPWYR CYMRU

PDFPrintE-mail

Llongyfarchiadau gwresog i dîm pêl-droed dan 13 oed Ysgol Dyffryn Teifi ar ennill pencampwriaeth Cymru yng Nghroesoswallt ddydd Sul, Mai 10fed.  Mae ennill y bencampwriaeth hon yn dipyn o gamp a chafwyd gêm hynod o gyffrous rhwng Ysgol Dyffryn Teifi a merched Ysgol Cwmtawe, gyda merched Ysgol Dyffryn Tiefi yn ennill o bump gôl i ddim.  Chwaraeodd y merched yn arbennig o dda a dywedwyd ar ddiwedd y gêm gan swyddog Cymdeithas Pêl Droed Ysgolion Cymru mai hon oedd y gêm bêl-droed merched orau iddo ei gweld.  Cyfeiriodd hefyd at safon arbennig rhai o'r merched, gan nodi ei fod o'r farn fod dyfodol disglair o'u blaen.  Enwyd Hayley Hoare yn chwaraewraig y gêm.  Rydym hefyd yn cydnabod gwaith caled a chlodwiw y ddwy hyfforddwraig sef Miss Sioned Jones a Mrs Nia Davies.

 

 

CONGRATULATIONS

PDFPrintE-mail

Many congratulations to the four teams that competed in the seven aside West Wales football tournament organised by the Urdd and held at Aberystwyth recently.  Year 9 and 10 girls, year 9 and 10 boys and year 7 and 8 boys were champions, and year 7 and 8 girls were runners up.  Quite an achievement.  Well done!

 

LLWYDDIANT Y TIM PEL-DROED

PDFPrintE-mail

 

 

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed merched dan 13 Ysgol Dyffryn Teifi ar gyrraedd rownd derfynol Cwpan Ysgolion Cymru. Teithiwyd i fyny gyda llu o gefnogwyr brwd i’r Bala ar gyfer y gêm gyn-derfynol yn erbyn Ysgol Y Berwyn, ar ddydd Mawrth y 17eg o Fawrth. Dechreuodd Dyffryn Teifi y gêm yn hyderus gan gadw llawer o feddiant ac agorwyd y sgorio gan Bethany Davies , Dyffryn Teifi o fewn y deg munud cyntaf. Codwyd gêm Y Berwyn gyda hyn, a sgoriwyd dwy gôl o fewn munudau i’w gilydd er mwyn ei gwneud hi’n 2-1 i’r Berwyn. Brwydrodd Dyffryn Teifi yn ôl, a sgoriwyd y gôl nesaf gan Hayley Hoare, y capten, i’w gwneud hi’n 2-2 cyn hanner amser. Dechreuwyd yr ail hanner gyda’r ddau dîm yn barod am frwydr. Sgoriodd Y Berwyn o fewn y deg munud cyntaf, i ddechrau cyfnod o bwysau mawr gan y ddwy ochr. Gyda phum munud i fynd cafodd Hayley Hoare ei hail gôl, gan wneud y sgôr yn gyfartal 3-3. Bu’n rhaid chwarae amser ychwanegol ac ar ôl cyfnod di-sgôr, gyda dwy funud i fynd, sgoriwyd y gôl fuddugol gan Hayley Hoare i wneud Dyffryn Teifi yn fuddugwyr o 4 gôl i 3. Edrychwn ymlaen at y gêm derfynol a chwaraeir ar benwythnos y 9-10fed o Fai, ar barc Chawarae TNS, Croesoswallt.

 

Peldroed Merched Dan 13

PDFPrintE-mail

Llongyfarchiadau i Dîm Pêldroed Merched Dan 13 sydd wedi ennill 3-1 heddiw yn Ysgol Syr Hugh Owen.  Bethany Davies, Grace Morris a Sara-Louise Davies yn sgorio.  Maent trwy nawr i rownd cyn-derfynol Cwpan Ysgolion Cymru.

CONGRATULATIONS AND BEST WISHES

PDFPrintE-mail

Our very best wishes to three promising runners from Year 7, who will be competing in the Welsh Cross Country competition in Brecon next Wednesday, February 11th.  The three gained their place in the national  competition as a result of their performance in the Dyfed Cross Country competition, with Ellie Tromans gaining fourth place, Grace Morris securing the seventh position, followed immediately by Heledd Jones.  As a school, we are very proud of their achievement and wish them well for Wednesday.

 

Page 1 of 8

Get in Touch!

Address

Ysgol Dyffryn Teifi

Ffordd Llyn-y-Fran

LLANDYSUL

Ceredigion

SA44 4HP

+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk