Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

1

 

 

 

 

 

Ysgol Dyffryn Teifi

Crucial Crew

PDFPrintE-mail

The 'Crucial Crew' visited year 7 on Friday, September 25th.  It was a very busy morning with the pupils learning about Road Safety, Electricity Safety, Food Hygiene, Coastguards, Fire Service and the Police.  Thanks goes to PC Jackie Stevenson for co-coordinating the morning.

Criw craff 15-59See more pictures in the Gallery under 'Departments - ABCh'

 

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

PDFPrintE-mail

Mae disgyblion yr Adran Hanes wedi llwyddo i gipio un o brif wobrau Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.  Aeth aelodau'r Clwb Modelau ati i greu diorama o ffosydd y Ffrynt Gorllewinol a bu disgyblion blwyddyn 9 a 10 wrthi'n ymwchilio i hanes cyn disgyblion Ysgol Ramadeg Llandysul sydd wedi eu coffau ar y gofeb yn llyfrgell yr ysgol.  Y bwriad yw cyhoeddi llyfryn o'u hanesion maes o law.

Roedd y beirniaid wedi eu plesio'n fawr gan y prosiect gan nodi, 'Cafwyd dau ddeilliant arbennig o drawiadaol yn sgil eu hastudiaethau:  model wrth raddfa hanesyddol gywir o ran o'r ffrynt gorllewinol a llyfryn yn croniclo profiadau cyn-ddisgyblion yn y Rhyfel Mawr.  Mae'r ddau yn ffynonellau unigryw sydd eisoes yn profi'n werthfawr iawn i gymuned ehangach yr ysgol a thu hwnt.'

Yn y seremoni wobrwyo yn yr Amgueddfa Genedlaethol dyfarnwyd gwobr o £1000 a gwahoddiad i fynych seremoni dathlu 25ain Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn y Senedd yng Nghaerdydd.  Bu cynrychiolaeth o'r disgyblion,  Antony Jackman, Cameron Heal-White, Lois Thomas ac Amy Davies yn trafod eu prosiect yn y Senedd, yng Nghaerdydd gyda nifer o aelodau'r Senedd a swyddogion a noddwyr y Fenter.

Dyffryn teifi whsisenedd-10 (1) Dyffryn teifiwhsisenedd (4) (1)

London Trip

PDFPrintE-mail

A huge thank you to everyone who was a part of the trip to London at the end of the Summer term.  The pupils have enjoyed the host of activities on offer immensely.  The show 'Charlie and the Chocolate Factory' was of an exceptional standard and that helped everyone to forget the lack of an evening meal before their arrival.  How wonderful it was to finally see the McDonalds menu even though it was 11pm!  Once again the world of Thorpe Park was fantastic and the warm weather really encouraged the enjoyment of water rides and splash activities.  Traffic in and around London was an absolute nightmare but all attendees showed willing to make last minute changes to the itinerary as necessary; another thank you for you cooperation and patience.  London 2016 here we come!Llundain gorff '15-23

Look in the gallery for more pictures.

 

Presenoldeb

PDFPrintE-mail

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Get in Touch!

Address

Ysgol Dyffryn Teifi

Ffordd Llyn-y-Fran

LLANDYSUL

Ceredigion

SA44 4HP

+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk