Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Newyddion

Ymweliad Comenius

PDFArgraffuEbost

Yn ddiweddar teithiodd Mrs E. Williams, Mrs H. Evans a Miss M. Jones i Braga, Portiwgal i ymweld ag un o'r ysgolion sy'n rhan o'n partneriaeth Ewropeaidd o dan adain Comenius.  Daeth cynrychiolwyr o'r chwe ysgol bartner at ei gilydd yn Braga i drafod yr hyn sydd wedi digwydd a'r cynlluniau ar gyfer y gweithgareddau nesaf.

 

 

 

Presenoldeb

PDFArgraffuEbost

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Noson Agored

PDFArgraffuEbost

Cafwyd noson agored lwyddiannus a llawn bwrlwm yn Ysgol Dyffryn Teifi yn ddiweddar pan wahoddwyd disgyblion blynyddoedd 4-6 ysgolion cynradd y dalgylch a’u rhieni i brofi blas o fywyd yn yr ysgol. Agorwyd y noson gan y Prifathro a chafwyd araith bwrpasol ganddo, gan grisialu prif egwyddorion a nodweddion yr ysgol i saith gair yn dechrau gyda’r llythyren C. Pwysleisiodd fod Ysgol Dyffryn Teifi yn ysgol groesawgar a theuluol lle mae yna ofal a chonsyrn am bawb Yn wir, mae ymwelwyr a ddaw i’r ysgol yn nodi’n gyson ei bod yn ysgol hynod o gartrefol. Rhoddir cynhaliaeth ofalgar i bob disgybl, beth bynnag yw eu gofynion.

 

Read more

 

Ethol Prif Ddisgyblion 2012-2013

PDFArgraffuEbost

Llongyfarchiadau calonnog i’r canlynol ar gael eu dewis yn Brif Swyddogion yr Ysgol am eleni

Prif ferch – Bethan Green;

Prif fachgen – Alun Rennolf

Dirprwyon – Cerian Colbourne; Emma Evans; Mared Roberts

Owain Evans; Meilir Ioan; Guto Thomas

Gweler y llun ohonynt gyda’r Prifathro, Mr Aeron Rees; a Phenaethiaid y Chweched, sef Mrs Elin Williams a Mr Jonathan Thomas.

Llwyddiant TGAU Ardderchog

PDFArgraffuEbost

 

Mae’r tuedd cadarnhaol mewn canlyniadau ar bob lefel wedi ei gynnal gyda chanlyniadau TGAU ardderchog. Gwelwyd dyblu yn y ganran o raddau A*, gyda 85.5% o fyfyrwyr yn caffael 5 neu fwy o raddau A*-C. Yn atodol, roedd 100% wedi pasio’r arholiadau. Yn hyn oll, mae’r canlyniadau yma yn gorwedd yn gyfforddus uwchlaw'r canrannau cenedlaethol.

Ar y brig oedd:

Fleur Snow, 12A*

Shannon Rowlands, 10A* 1A

 

Dywedodd y Prifathro, Aeron Rees, “Dyma goron ar y flwyddyn, a phenllanw boddhaus iawn. Mae staff a disgyblion wedi gweithio yn eithriadol o galed er mwyn gwireddu’r canlyniadau yma, ac maent yn haeddu pob clod am wneud hynny.”

 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk