Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Pontio

Pontio Blwyddyn 6

PDFArgraffuEbost

Croesawyd disgyblion blwyddyn 6 i Ysgol Dyffryn Teifi ar y 23ain o Ionawr 2014.  Thema'r diwrnod oedd 'Cymreictod' a bu'r disgyblion yn ymweld a'r adrannau Cymraeg, Cerdd, Hanes, Daearyddiaeth a Drama.  Bu'r disgyblion yn cyfansoddi cerdd yn yr adran Gymraeg o dan arweiniad Mrs Elin Williams (gallwch weld y gerdd ar wefan yr ysgol); ymarfer canu y cynllun 'Cansing' yn yr adran Gerdd a chynnal perfformiad ar ddiwedd y dydd, astudio'r 'Cymru'r Canol Oesoedd' yn yr adran Hanes, gweithdy ymarferol yn yr adran Ddrama a astudio gwledydd y byd a symbolau Daearyddol yn yr adran Ddaearyddiaeth.

Edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn nôl atom am ddau ddiwrnod yn Nhymor yr Haf.

Gweler lluniau yn y galeri.

 

Pontio Blwyddyn 6

PDFArgraffuEbost

Clicier yma i weld Cerdd â ysgrifennwyd gan ddisgyblion pontio blwyddyn 6 pan oeddent ar ymweliad yn yr ysgol yn ddiweddar.

Yr Adran Hanes a Phontio

PDFArgraffuEbost

Mae'r cysylltiadau rhwng yr Adran Hanes ac Ysgol Gynradd Penboyr wedi blodeuo yn ystod y tymor diwethaf.  Bu Mr Hedd Ladd-Lewis, Pennaeth yr Adran Hanes yn ymwneud gyda disgyblion blynyddoedd 5 a 6, a chyflwynwyd nifer o wersi ar hanes Terfysgoedd Beca a Phenboyr.  Roedd hyn yn rhan o brosiect wedi ei ariannu drwy grant sylweddol gan Fenter Iaith Sir Gâr.  Wedi'r Nadolig, byddant yn ymweld ag Amgueddfa Werin Sain Ffagan a mawr yw'r disgwyl am weld y tollborth gwreiddiol.

Ar y cyntaf o Hydref 2012, bu Mr Hedd Ladd-Lewis a 3 o gyn-ddisgyblion Ysgol Gynradd Penboyr i seremoni wobrwyo yn Amgueddfa Abergwili, Caerfyrddin.  Roedd y prosiect Pontio o'r flwyddyn flaenorol wedi ennill gwobr o £250 yng nghystadleuaeth 'Menter Treftadaeth Ysgolion Cymru, a derbyniodd Sioned Williams, Cerian Rees a Katie Jones y siec drwy law yr Athro Chris Williams, Prifysgol Abertawe, ar ran y ddwy ysgol.

 

Cysylltwch a Ni!

Cyfeiriad
Ysgol Dyffryn Teifi
Ffordd Llyn-y-Fran
LlANDYSUL
Ceredigion
SA44 4HP
+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk