Ysgol Dyffryn Teifi

Oni heuir ni fedir

Pontio

Pontio Blwyddyn 6

PDFPrintE-mail

Croesawyd disgyblion blwyddyn 6 i Ysgol Dyffryn Teifi ar y 23ain o Ionawr 2014.  Thema'r diwrnod oedd 'Cymreictod' a bu'r disgyblion yn ymweld a'r adrannau Cymraeg, Cerdd, Hanes, Daearyddiaeth a Drama.  Bu'r disgyblion yn cyfansoddi cerdd yn yr adran Gymraeg o dan arweiniad Mrs Elin Williams (gallwch weld y gerdd ar wefan yr ysgol); ymarfer canu y cynllun 'Cansing' yn yr adran Gerdd a chynnal perfformiad ar ddiwedd y dydd, astudio'r 'Cymru'r Canol Oesoedd' yn yr adran Hanes, gweithdy ymarferol yn yr adran Ddrama a astudio gwledydd y byd a symbolau Daearyddol yn yr adran Ddaearyddiaeth.

Edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn nôl atom am ddau ddiwrnod yn Nhymor yr Haf.

Gweler lluniau yn y galeri.

 

Pontio Blwyddyn 6

PDFPrintE-mail

Clicier yma i weld Cerdd â ysgrifennwyd gan ddisgyblion pontio blwyddyn 6 pan oeddent ar ymweliad yn yr ysgol yn ddiweddar.

The History Department and Bridging Projects

PDFPrintE-mail

The contacts between the History Department and Penboyr Primary School have flourished during the last term.  Mr Hedd Ladd-Lewis, the Head of the History Department visited years 5 and 6 pupils, and presented numerous lessons on the Rebecca Riots in the Penboyr area.  The scheme is part of a project which is funded through a substantial grant by the Language Initiative of Carmarthenshire.  In the new year, the pupils will vist the National Folk Museum at St Fagans, and all involved are looking forward to seeing the original toll-house.

On October 1st, 2012, Mr Hedd Ladd-Lewis and 3 past-pupils of Penboyr School attended a presentation ceremony at Abergwili Museum, Carmarthen.  The Bridging project had won £250 in a competition run by the schools 'Menter Treftadaeth' commission.  Sioned Williams, Cerian Rees and Katie Jones accepted a cheque from Dr Chris Williams, Swansea University on behalf of both schools.

 

Get in Touch!

Address

Ysgol Dyffryn Teifi

Ffordd Llyn-y-Fran

LLANDYSUL

Ceredigion

SA44 4HP

+44 01559362310
gweinyddu@dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk

Copyright © 2012 http://www.dyffrynteifi.ceredigion.sch.uk All Rights Reserved.

Joomla Templates By Joomladesigns.co.uk